Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

Mateja Berložnik, s.p., M&B

Mateja Berložnik, s.p., M&B
KontaktMateja Berložnik, s.p., M&B
Ulica Savinjske čete 3
3310 Žalec
Kontakt051/344-434
Kontakt03 571 58 87
Kontaktinfo@mb-racunovodstvo.si
Kontakt www.mb-racunovodstvo.si
Davčna št.:SI90059654
Direktor:Mateja Berložnik

 

Mateja Berložnik, s.p., M&B

Dovolj veliki za vaše potrebe. Dovolj majhni za osebni pristop.

 

 

O nas

 

Mateja Berložnik, s.p., M&B smo dinamično zasnovan računovodski servis z bogatimi izkušnjami v računovodstvu in nudimo različnim oblikam podjetij, tako pravnim kot fizičnim osebam celostni nabor računovodskih storitev.

Osebni pristop nam omogoča, da uživamo visoko stopnjo zaupanja in dolgoročen odnos s strankami, zato nudimo storitve in nasvete po meri in potrebah naših naročnikov. 

 

Spoznajte več ...

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

Računovodske storitve

 

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige, itd.)
 • obračunavanje davka na dodano vrednost in z njim povezana vodenje evidenc in poročanje
 • obračun dohodkov iz zaposlitve (plače, prispevki, avtorski honorarji, najemnine, podjemne pogodbe…) in drugih prejemkov fizičnih oseb ter z njimi vezano poročanje
 • izdelava medletnih in zaključnih bilanc stanja in uspeha
 • izdelava zaključnih poročil (obračun davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike, bilance stanja, izkaz poslovnega izida, itd. za potrebe FURS-a in AJPES-a)
 • izpolnjevanje statističnih poročil za potrebe Statističnega urada RS
 • izdelava in izpolnjevanje poročil za potrebe AJPES-a
 • izdelava medletnih poročil po željah naročnika
 • obračunavanje obresti in izdelava IOP obrazcev, opominov, asignacij, kompenzacij
 • vodenje plačilnega prometa in opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • vodenje evidence osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • priprava izvršb
 • poročanje vezane knjige / Mini blagajna FURS
 • računovodstvo prevzamemo v celoti ali le delno
 • druge storitve po dogovoru z naročnikom

 

Davčno svetovanje

 

 • izbira statusne pravne oblike
 • izbira načina ugotavljanje davčne osnove (dejanski ali normirani odhodki)
 • izbira načina obračunavanja ddv (nastanek poslovnega dogodka ali plačana realizacija)
 • pravočasno načrtovanje davčnih posledic pri prenehanju poslovanja
 • testni izračun dohodnine in davka iz dohodkov pravnih oseb
 • optimizacija davčnih bilanc
 • uveljavljanje davčnih olajšav
 • preverjanje pravilnosti obračunov
 • priprava na obisk davčnih inšpektorjev
 • zastopanje v davčnih postopkih (komunikacija z davčnim organom)
 • izračun odloženih davkov
 • drugo svetovanje s področja dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, prispevkov, trošarin…

 

 

Poslovno svetovanje

 

Svetujemo vam pri vzpostavitvi optimalnega poslovnega procesa, ki temelji na optimizaciji stroškov in storitvenega cikla:

 

 • optimizacija stroškov
 • analiza uspešnosti
 • določitev optimalnega obsega zaposlenih
 • analiza optimalne ravni dolžniškega financiranja
 • določitev optimalnega obsega zalog in drugo
 • izvedba ukrepov za izboljšanje likvidnosti
 • pomoč pri planiranju in razvoju poslovanja

 

Druge storitve

 

V našem podjetju smo se v času našega delovanja specializirali tudi za opravljanje administrativnih in drugih operativnih storitev za naše stranke

 

STRANKI PRILAGOJENE STORITVE

 

Vključujejo druge storitve računovodske narave in druge poslovne storitve kot so:

 

 • kadrovske storitve
 • administrativne storitve
 • priprava dokumentacije vezane na izvedbo alternativnih plačil (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.)
 • finančno vodenje projektov
 • pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj
 • pomoč pri ustanavljanju podjetja
 • obveščanje in opozarjanje na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti
 • elektronsko poslovanje - specialisti za program Vasco - na željo stranke nudimo tudi možnost uporabe drugih programov za elektronsko poslovanje
 • možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke
 • drugo glede na potrebe strank 


 

Področje delovanja

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije. 

 

Zakaj izbrati Mateja Berložnik, s.p., M&B? 

 

 

DELOVNI ČAS

 

 

TU SMO, DA PLEMENITIMO VREDNOST VAŠEGA POSLA.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke