Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

TFS SERVIS d.o.o.

TFS SERVIS d.o.o.
KontaktTFS SERVIS d.o.o.
Tržaška cesta 11
1370 LOGATEC
Kontakt031/840-035
Kontakt01/750-92-41
Kontakt01/750-92-42
Kontaktirena.turk@tfs.si
Kontakt www.tfs.si
Davčna št.:SI21137404
Direktor:IRENA TURK KURBAŠIĆ

 

TFS SERVIS d.o.o.

Zanesljivost in odlična strokovna podpora.

 

tfs servis d.o.o.

 

O podjetju

 

Računovodski servis TFS je vodilno računovodsko podjetje na področju Logatca in njegove širše okolice. Imamo že dvanajst let bogatih izkušenj. Nahajamo se v stavbi Obrtne zbornice Logatec poleg VEM točke.

Danes smo hitro rastoče podjetje, ki deluje na področju računovdskih storitev. Prepoznavni smo po svoji strokovnosti, zanesljivosti in fleksibilnosti. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo. Veliko nam pomeni osebni pristop, zato dobi vsaka stranka svojega skrbnika, ki skrbi za stranko in jo spremlja. Naše vodilo je zadovoljna stranka, ki nam zaupa, saj jo vedno opozorimo, kadar opazimo morebitne nepravilnosti. Prav tako vedno poskrbimo, da stranka plača čimmanj davka, seveda v okviru zakonskih zmožnosti. Smo zelo odzivni in fleksibilni, s strankami smo nenehno v kontaktu. Vedno se takoj odzovemo na zahteve naših strank, poskrbimo, da je vse izvedeno v roku in pravočasno opravljeno. 

Naša prednost je tudi, da opravljamo storitve tudi na sedežu strank, ali pa prevzmemo dokumetacijo. Ko jo prevzamemo, to ne pomeni zgolj kurirske službe, ampak se vam tedensko posvetimo na vašem sedežu, pregledamo aktualne zadeve, vam nudimo pomoč in svetovanje. Pri svojem delu uporabljamo računovdske programe Saop, Minimax, Vasco in Navision.

Naš cilj je nuditi čimbolj kakovostne računovodske storitve na področju Logatca in okolice. S strankami želimo graditi dolgoročne zaupne odnose. Smo zanesljivi, prijazni in natančni.

Naša vizija je biti vodilni servis na šišrem področju notranjske regije, prepoznaven po svoji strokovnosti, zanesljivosti in natančnosti.

 

 

Storitve

 

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje pomožnih knjig saldakontov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračun plač
 • Izdelava vseh zakonsko predpisnih poročil s strani Ajpes in Statističnega urada
 • Izdelava mesečnih poročil o poslovanju
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Svetovanje na področju davkov
 • Svetovanje na področju poslovanja
 • Davčno optimiziranje
 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Medletna računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Poročanje za Banko Slovenije
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest)
 • Opravljanje plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

 

TFS servis

 

Kaj vam še nudimo:

 

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetja.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega bančništva (izdajanje in plačevanje računov preko vseh bančnih programov).
 • Možnost elektronskega poslovanja (Saop, Minimax, Vasco in Navision).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

  

Zakaj izbrati TFS SERVIS d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 tfs servis

 

Telefonski št.: 

031/840-035

01/750-92-41

 

E-mail naslov:

irena.turk@tfs.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.

LOGATEC, POSTOJNA, CERKNICA

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke