Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.
KontaktADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.
Brdnikova ulica 44
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/235-05-00
Kontakt030/640-044
Kontaktinfo@advico.si racunovodstvo@advico.si
Kontakt www.advico.si
Davčna št.:SI59554851
Direktor:KOLBEZEN MELITA, KOLBEZEN SANDI (prokurist)

 

 

ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.

Najvišja kakovost po konkurenčnih cenah.

 

 

O nas

 

Naše poslanstvo je našim partnerjem v Sloveniji in drugih državah Zahodnega Balkana zagotavljati celovite, kakovostne in konkurenčne storitve na štirih področjih:

 

 • na področju računovodskih in finančnih storitev
 • na področju finančnega in davčnega svetovanja
 • na področju poslovnega svetovanja
 • na področju obračuna plač in delovno-pravnih storitev

 

Našo ekipo sestavlja še več kot 20 drugih visoko strokovnih in izkušenih sodelavk in sodelavcev, s katerimi skupaj zagotavljamo kakovostne in konkurenčne storitve za naše stranke, s tem pa uresničujemo poslanstvo Skupine Advico.

 

Spoznajte več ...

 

 

Naše storitve

 

RAČUNOVODSKE IN FINANČNE STORITVE

 

 • Celovito vodenje knjigovodstva za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode in društva
 • Dnevno knjigovodstvo, analitično evidentiranje prihodkov in odhodkov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • Vodenje knjigovodstva zalog
 • Priprava računovodskih izkazov in vseh zakonsko predpisanih poročil, vključujoč statistična poročila
 • Priprava poročil in konsolidacijskih paketov za poročanje matičnim družbam v skupinah podjetij
 • Celovito vodenje finančne funkcije
 • Izvajanje in nadzor plačilnega prometa
 • Spremljanje terjatev in obveznosti
 • Vodenje davčnih evidenc in davčno poročanje
 • Sodelovanje pri reviziji računovodskih izkazov
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

FINANČNO IN DAVČNO SVETOVANJE

 

 • Svetovanje in priprava programov finančnega prestrukturiranja
 • Svetovanje na področju poslovnih financ ter podpora pri iskanju finančnih virov
 • Davčno svetovanje in zastopanje v davčnih postopkih
 • Svetovanje na področju kontrolinga in ekonomike ter podpora poslovodstvu pri spremljanju, nadziranju in načrtovanju poslovanja
 • Svetovanje na področju računovodstva, notranje in zunanje revizije
 • Celovito vodenje postopkov nakupov in prodaj podjetij in drugega premoženja ter iskanje investitorjev
 • Izvajanje finančnih, davčnih in pravnih skrbnih pregledov
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov, predpisov in drugih internih aktov na finančnem, računovodskem, davčnem in drugih poslovnih področjih
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

 

POSLOVNO SVETOVANJE

 

 • Svetovanje pri poslovnem prestrukturiranju, optimizaciji in prenovi poslovnih procesov
 • Zasnova in vzpostavitev ter optimizacija sistema kontrolinga in sistema upravljanja s tveganji
 • Poslovni skrbni pregledi in neodvisni pregledi poslovanja (IBR)
 • Priprava letnih poročil, gospodarskih načrtov in drugih poročil
 • Priprava investicijskih in drugih poslovnih elaboratov za sodelovanje na različnih razpisih
 • Svetovanje pri izboru poslovnih informacijskih rešitev (ERP) in podpora pri njihovi implementaciji
 • Priprava poročil in druge dokumentacije o ekonomskih odnosih med povezanimi osebami
 • Koordinacija izvedbe statusnih preoblikovanj podjetij (pripojitve, spojitve, oddelitve, likvidacije idr.)
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

OBRAČUN PLAČ IN DELOVNO-PRAVNE STORITVE

 

 • Celovito vodenje kadrovskih evidenc
 • Obračun plač in priprava vseh poročil v skladu z zakonskimi predpisi
 • Priprava pogodb o zaposlitvi in druge povezane dokumentacije
 • Priprava poslovnikov, pravilnikov in drugih aktov
 • na področju organizacijskih, pravnih in kadrovskih zadev
 • Pravno svetovanje pri organizacijskih, kadrovskih in drugih delovno-pravnih zadevah
 • Svetovanje v pravnih sporih s področja delovno-pravnih zadev
 • Svetovanje na področju Covid-19 interventnih ukrepov ter drugih ukrepov s področja zaposlovanja
 • Druge storitve glede na potrebe strank

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, razdelitvi in pripojitvi podjetij.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Elektronsko poslovanje (OPAL - OpPis, PANTHEON, VASCO).
 • Elektronsko bančništvo (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

NAŠE STRANKE:

 

 

… IN PREKO 500 DRUGIH STRANK.

 

 

Zakaj izbrati ADVICO-FRK, računovodstvo in druge finančne storitve, d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

01/235-05-00

030/640-044

 

info@advico.si

racunovodstvo@advico.si

 

                                                         

 

Z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke