Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RAČUNOVODSKI SERVIS GAZETA D.O.O.

RAČUNOVODSKI SERVIS GAZETA D.O.O.
KontaktRAČUNOVODSKI SERVIS GAZETA D.O.O.
Pot za Brdom 102 (Tehnološki park) stavba H
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/256-03-60
Kontakt01/256-03-61
Kontaktgazeta@siol.net tanja-horvat@siol.net
Kontakt www.gazeta.si
Davčna št.:SI41978811
Direktor:TANJA HORVAT, MARIJA HORVAT (prokurist)

 

 

RAČUNOVODSKI SERVIS GAZETA D.O.O.

NATANČNOST IN KVALITETA ŽE OD LETA 2002.

računovodski servisi

 

O nas

 

GAZETA d.o.o. je podjetje iz Ljubljane, ki opravlja računovodske storitve in posredništvo. Naša konkurenčna prednost je celosten in osebnosten pristop k poslovnim partnerjem. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2002 in je ves čas svojega obstoja usmerjeno k rasti in stabilnosti poslovanja. Poleg strokovnega vodenja poslovnih knjig zagotavljamo tudi strateško svetovanje in nenehno izobraževanje naših strank s področja računovodenja, davkov, finančnega poslovanja in strategije podjetja.

Naše podjetje se nahaja v Tehnološkem parku Ljubljana na naslovu: Pot za Brdom 102 stavba H, pritličje
Smo pridružena članica Tehnološkega parka Ljubljana.

Reference, področja : Izvozna in uvozna dejavnost, gostinstvo, trgovina, veleprodaja, gradbeništvo, storitve, društva - kultura, odvetniške družbe, podružnice.


Ponašamo se z nazivom: RAČUNOVODJA LETA 2011

 

slikaProkuristka podjetja Marija Horvat, dipl. ekon., višja predavateljica, ima dolgoletne izkušnje s področja računovodstva, finančnega poslovanja, kakor tudi z davčnega in delovno pravnega področja. Svoje izkušnje je nabirala kot vodstvena delavka v velikih slovenskih podjetjih. Kot članica nadzornega sveta dobro pozna tudi zakonodajo s področja gospodarskih družb in obligacijsko zakonodajo. Aktivna je tudi na področju izobraževanja, saj je višja predavateljica, članica sveta šole in članica četrtne skupnosti, ter članica Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana. 

Vizija podjetja je usmerjena k dolgoročnemu in stabilnemu poslovanju in take so tudi poslovne odločitve. Naše stranke se pri nas počutijo varno in zadovoljno. Usmerjamo jih k pozitivnim trendom rasti, ustvarjanju dodane vrednosti in pozitivnemu finančnemu toku.

 

računovodski servisi

 

V dobro zastavljeni dolgoročni strategiji podjetja ni bojazni, da podjetje ne bi preživelo. Večino informacij, ki jih nujno potrebuje pri pravilnem odločanju o nadaljnjih strategijah podjetja, pa lahko dobi že iz računovodskih poročil, ki jih morda marsikdo še ne razume in se ne zaveda njihovega pomena.

Doseči likvidnost in rentabilnost poslovanja je zahtevna naloga, saj je potrebno poznati tudi različne možnosti za investiranje, financiranje z zadolževanjem, optimizacijo davkov, zavarovanje terjatev – to pa zahteva natančno zahtevane finančne cilje.

Smo zanesljivi in zaupanja vredni!

Prokurist:
Marija Horvat

 

 

Storitve

 

Vodenje računovodstva, davčnih evidenc in poslovnih knjig za vse oblike kapitalskih družb

 

 • Vodenje poslovnih knjig za vse oblike kapitalskih družb, samostojne podjetnike in društva;
 • Knjiženje in kontiranje poslovnih dogodkov;
 • Vodenje davčnih knjig in vseh ostalih evidenc, ki so potrebne za mesečni in trimesečni obračun DDV-ja, ter posredovanje podatkov davčni upravi;
 • Vodenje poslovnih kartic za posamezne poslovne partnerje, pošiljanje opominov, izračun zamudnih obresti, usklajevanje in potrditve medletnih ter letnih stanj;
 • Mesečni obračun plač, bonitet, povračil stroškov zaposlenim, obračun regresa za letni dopust, izračun avtorske in podjemne pogodbe, izračun stroškov najema, obračun potnih stroškov ;
 • Izdelava medletnih in letnih poročil za statistične, davčne in bančne potrebe za pridobitev bančnih posojil, limitov in morebitnih drugih storitev;


računovodske storitve

 

 • Priprava in oddaja mesečnih poročil ((Ajpes, Durs, BS(SN,SKV,C…), statistika));
 • Vodenje registra osnovnih sredstev, obračun medletne in letne amortizacije, prevrednotenja in izločitve skupaj z inventurnimi navodili za letne popise sredstev in njihovih obveznosti do virov sredstev ;
 • Vodenje stroškovnega računovodstva po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
 • Izdelava statističnih finančnih računov;
 • Vodenje plačilnega prometa in priprava plačilnih nalogov, tudi uvajanje v e-plačilni promet;
 • Izdelava celostnih rešitev za organizacijo vašega poslovanja;
 • Priprava projektov in dokumentacije za javne razpise (podjetniški sklad…);
 • Izdelava letnih zaključnih računov;
 • Izdelava letnih poslovnih poročil;
 • Izdelava planskih aktov.

 

 

Računovodska administracija

 

 • Fakturiranje blaga in storitev;
 • Vodenje blagajniškega poslovanja;
 • Vodenje materialnega in blagovnega poslovanja;
 • Pisna in elektronska komunikacija z davčno upravo, stranko, poslovnimi partnerji;
 • Finančna analiza poslovanja, podprta z kazalniki in grafično obdelavo;
 • Pomoč in uvajanje v office okolja.

 

 

Poslovna podpora

 

 • Priprava e-izvršb in opominov in obračuna obresti;
 • Vodenje kadrovske evidence, sestavljanje pogodb o zaposlitvi, prijava potreb po delavcih;
 • Prijava in odjava v obvezno zavarovanje;
 • Arhiviranje, urejanje dokumentacije in navodila v zvezi s tem;
 • Spremljanje podatkov o višini plač, povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih statističnih podatkov, ki se objavljajo v uradnem listu.

 

Davčno in poslovno sodelovanje

 

 • Z obsežnim davčnim znanjem in tekočim spremljanjem novih predpisov zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum;
 • Skozi leto planiramo in implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost vašega poslovanja;
 • Strokovno pomoč za spreminjajoča kompleksna pravila davčne zakonodaje pridobimo za vas direktno od davčne uprave;
 • S strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev, jih izobražujemo in pomagamo najti optimalno rešitev;
 • Pri morebitni davčni kontroli ves čas sodelujemo z davčnimi inšpektorji, pojasnjujemo vaše poslovne dogodke, tako da pridemo do za vas ugodnih rešitev.

 

 

Računovodstvo uvoz izvoz

 

 • Vodenje računovodskih evidenc izvoza in uvoza blaga in storitev v območju EU in v tretji svet;
 • Poročanja Intrastat;
 • Davčne evidence in poročanje;
 • Spremljanje zakonodaje s področja uvoza in izvoza

 
Našo celostno ponudbo dopolnjujemo z osebnostnim pristopom do vsakega poslovnega partnerja. S svojimi poslovnimi partnerji se skušamo tudi časovno uskladiti in jim nuditi maksimalno podporo pri pripravi dokumentacije, da ne izgubljajo nepotrebnega časa, da bi bila s tem prizadeta osnovna dejavnost poslovanja.


 
Računovodski servis Gazeta d.o.o., Ljubljana je namenjen vsem tistim poslovnim izzivom, ki imajo dolgoročne cilje poslovanja, obvladujejo tveganja in so poslovno usmerjeni.

Naš cenik računovodskih storitev je prilagojen tako, da cena pada in raste skupaj s podjetjem, zato lahko vsako podjetje obvladuje svoje računovodske stroške.

Računovodske storitve nudimo za vse vrste dejavnosti, ne glede na kraj opravljanja dejavnosti ali sedeža podjetja.

Naj računovodstvo postane naša skrb.

 

računovodski servisi gazeta

 

 

Izjave zadovoljnih strank

 

 • "Z računovodskim servisom Gazeta d.o.o. smo zelo zadovoljni. Nudijo nam res kvalitetno računovodsko podporo in svetovanje. Imamo dobro urejeno dokumentacijo, kadarkoli pa se nanje lahko obrnemo tudi, če potrebujemo informacije ali nasvet."

  Klepač Miha, Direktor in ustanovitelj podjetja PBC d.o.o.

 

 • "I couldn't have asked for more than this. Notifer is the next killer app."

          John Doe, CEO & Founder, Example Company

 

 

 

Komu smo na voljo?

 

 • kapitalske družbe
 • samostojni podjetniki in dopolnilna dejavnost (s.p.)
 • samostojni kulturni delavci, arhitekti, odvetniki, zdravniki...
 • notarji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • društva, klubi
 • podružnice tujih pravnih oseb
 • fundacije ustanove
 • gospodarska interesna združenja (GIZ)
 • sindikati
 • komanditne družbe (k.d.)
 • zavodi zasebnega prava

slika2

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSKI SERVIS GAZETA D.O.O.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

 

Telefonska št: 01/256-03-60

E-mail naslova: gazeta@siol.net, tanja-horvat@siol.net

 

Natančni, storilni, hitri, odzivni, strokovni ...

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke