Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RDP SVETOVANJE, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.

RDP SVETOVANJE, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.
KontaktRDP SVETOVANJE, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.
Kidričeva ulica 9A
5000 NOVA GORICA
Kontakt059/924-309
Kontakt031/866-920
Kontaktester@rdpsvetovanje.si
Kontakt www.rdpsvetovanje1.weebly.com
Davčna št.:SI82370320
Direktor:ESTER GRMEK

 

RDP SVETOVANJE, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.

STROKOVNOST, KVALITETA, DELOVNE IZKUŠNJE

 

 

O nas

 

RDP Svetovanje, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o. je uveljavljen računovodski servis in hitro rastoča družba za vodenje računovodstva,davčno in pravno svetovanje. RDP tim sestavljajo strokovnjaki iz računovodskega, davčno svetovalnega in pravnega področja saj le tako vam lahko nudimo kvalitetne, celovite storitve, ki upoštevajo aspekte vseh treh področij za nudenje optimalnih rešitev. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem, tesnim sodelovanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

Velik poudarek dajemo davčnemu, pravnemu in računovodskemu svetovanju, pa tudi usmerjanju strank v smeri boljše optimizacije davčne bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja.

V podjetju se zavedamo pomembnosti tesnega sodelovanje s stranko, zato namenjamo veliko pozornost uvajanju novih inovativnih tehnologij, ki nam omogočajo neprekinjeno povezanost s stranko in s tem višjo raven kontrolinga na obeh straneh ter premosti problematiko oddaljenosti servisa.

 

Želite o nas in o naših storitvah izvedeti več?

 

 

Računovodstvo

 

Računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva.

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije 
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

 

 

Davčno svetovanje

 

Davčno svetovanje za potrebe poslovanja vsakega podjetja je vedno tesno povezano tudi z davki. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke, zato je davčni vidik vsake poslovne transakcije še kako pomemben.

Za optimalno poslovanje nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki z več kot 20 let delavnih izkušenj, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke ter obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti.

  

Glede na specifičnost vsakega posameznega podjetja nudimo naslednje storitve:

 

 • Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
 • Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

 

 

Pravno svetovanje

 

V okviru RDP Svetovanja deluje pravna pisarna, ki je specializirana predvsem za vprašanja gospodarskega prava, gospodarskih pogodb, delovnega, obligacijskega in stvarnega prava, in sicer tako v domačih kakor tudi tujih pravnih jurisdikcijah.

 

STORITVE


V okviru storitev pravnega svetovanja, ki jih izvaja RDP svetovanje, d.o.o., so zajeta vsa področja gospodarskega prava, pri čemer je poudarek na celovitem pravnem pristopu k reševanju raznovrstnih pravnih problemov.

Ker družba RDP svetovanje razpolaga s strokovnjaki iz računovodskega in davčnega področja, ji to omogoča celovit pristop k pravni problematiki in osvetlitev le-te z vseh možnih vidikov.

Za svoje stranke si vedno prizadevamo v čim krajšem času najti najbolj optimalno rešitev povezano s čim nižjimi stroški saj je naš pristop individualen in poteka v dveh fazah:

 

 • skrben pregled, kjer se strokovno preveri celotni položaj družbe s pravnega , davčnega in računovodskega vidika,
 • svetovanje in pravna pomoč na področjih civilnega, statusnega, stečajnega, delovnega in stvarnega prava.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja.
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 05.

 

Zakaj izbrati RDP SVETOVANJE, računovodstvo, davčno in pravno svetovanje, d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Pokličite nas na: 059/924-309, 031/866-920

Pišite nam na: ester@rdpsvetovanje.si

 

Z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke