Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

VELDRONA, d.o.o., Naklo

VELDRONA, d.o.o., Naklo
KontaktVELDRONA, d.o.o., Naklo
Glavna cesta 20
4202 NAKLO
Kontakt041/863-440
Kontakt04/257-18-31
Kontaktveldrona@siol.net
Kontakt www.veldrona.si
Davčna št.:SI87247933
Direktor:ŠTEFE MATJAŽ (direktor), PODOBNIK BORIS

 

VELDRONA, d.o.o. 

Kvaliteta, strokovnost, natančnost.

 

 

O nas

 

V našem servisu opravljamo računovodske, kadrovske in administrativne storitve za kapitalske družbe (d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in fizične osebe z dejavnostjo ter društva.

Obenem vam nudimo tudi davčno in finančno svetovanje. Storitve opravljamo odgovorno, kakovostno, hitro in diskretno, skladno s Slovenkimi računovodskimi standardi in seveda skladno z veljavnimi zakonskimi določili. Po potrebi smo dosegljivi ves dan vse dni v letu.

Lahko se dogovirmo za prevzem dokumentacije pri vas, lahko opravljamo storitve na vašem sedežu in na vaši opremi.

Našim strankam omogočamo tudi sodobno e-poslovanje.

 

Želite o nas izvedeti več?

 

 

Računovodske storitve

 

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • izdelava zaključnega računa vključno z davčnim obračunom,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc, poročanje na DURS,
 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • fakturiranje, spremljava plačil, priprava opominov in obračun zamudnih obresti, telefonska izterjava,
 • priprava predlogov za izvršbo, sodelovanje v postopkih pred sodošči,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač, podjemnih pogodb, honorajev, regresa, potnih stroškov, avtorskih pogodb, poročanje na DURS,
 • priprava letnih pregledov dohodkov za dohodnino, izdelava M/4 obrazcev in poročanje ZPIZ,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca s.p., za poslovodje enosebnih družb in fizične osebe,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…), izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • sprotno obveščanje o spremembah v zakonodaji,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • izdelava pravilnika o računovodstvu, usmeritev in sklepov,
 • razne druge storitve po želji stranke.

 

 

Kadrovske storitve

 

 • vodenje evidenc o zaposlenih,
 • priprava pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb,
 • pomoč pri iskanju in izbiri delavcev,
 • prijava potreb po delavcih pri RZZ in prijava novozaposlenih pri ZZZS,
 • priprava sklepov o letnih dopustih,
 • izdelava sistemizacije delovnih mest, internih aktov in sklepov v zvezi z izkoriščanjem – razporeditvijo delovnega časa, planiranju letnih dopustov,
 • izdelava sklepov in internih aktov v zvezi s plačami, nagrajevanju uspešnosti, inovativnosti,…,
 • priprava pogodb o štipendiranju, izobraževanju iz ali ob delu,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij za zaposlovanje po aktualnih razpisih,
 • priprava dokumentacije za prodbitev subvencij – olajšav ob zaposlovanju invalidov in potrebna poročanja ustreznim državnim organom.

 

 

Davčno svetovanje

 

 • prispevkov za socialno varnost, dohodnine za rezidente in nerezidente,
 • davkov od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost,
 • drugih davkov, taks in carin,
 • davčnih postopkov,
 • statusnega preoblikovanja (s.p. v d.o.o. ali druga možna preoblikovanja, spojitve, pripojitve, delitve, likvidacije,…).

 

Na vseh navednih področjih uporabnikom naših računovodskih in kadrovskih storitev svetujemo sprotno glede na trenutne situacije in potrebe, na željo stranke pa tudi na področjih, ki niso zajete v okviru trenutne dejavnosti.

Po naročilu davčno svetujemo tudi vsem drugim, ki bi želeli nasvet ali pojasnila.

 

 

Finančno in poslovno svetovanje

 

 • priprava celotne dokumentacije, potrebne za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter usmerjanje skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni ali poslovni register ter pridobitve davčne številke,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil, revolving kreditov in limitov na TRR,
 • priprava poslovnih načrtov in invsticijskih elaboratov za pridobitev nepovratnih sredstev, kreditov s subvencionirano obrestno mero in drugih aktualnih virih finančnih sredstev,
 • svetovanje pri dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah.

 

računovodski servisi_veldrona

 

Nudimo vam tudi: 

 

 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (VASCO).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).

 

Svoje storitve nudimo predvsem na področju regij 01 in 04.

 

Zakaj izbrati VELDRONA, d.o.o.?

 

računovodski servisi_veldrona

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke