Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.

R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.
KontaktR KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.
Poslovna cona A 10
4208 ŠENČUR
Kontakt070/811-028
Kontaktinfo@rkonto.si
Kontakt http://rkonto.si/
Davčna št.:SI99771764
Direktor:ANITA PRAPROTNIK

 

 

R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.

Zanesljivo in korektno.

 

 

O podjetju

 

Zagovarjamo visoko profesionalnost, hitro odzivnost, zanesljivost, oseben pristop in najsodobnejše načine poslovanja.

R Konto d.o.o. je računovodski servis in hitro rastoča družba za računovodsko, davčno in finančno svetovanje ter računovodske in druge poslovne storitve. Kljub majhnosti se naš računovodski servis po kakovosti opravljenih storitev in strokovnem pristopu lahko postavi ob bok velikim računovodskim hišam, zaradi poudarjene skrbi za posamezne stranke pa se morda še bolj poglobimo v posebnosti poslovanja vsakega podjetja in njihove specifike ter se zanje tudi bolj zavzamemo. Zagovarjamo visoko profesionalnost, hitro odzivnost, zanesljivost, oseben pristop in najsodobnejše načine poslovanja.

Računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje nudimo omejenemu število strank, saj se jim le tako lahko posvetimo z vso skrbjo in doslednostjo, ter jim omogočimo celoten davčno – računovodski servis. Velik poudarek je na svetovanju in usmerjanju strank k iskanju najugodnejših načinov poslovanja ter boljši optimizaciji davčne bilance. Strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum, izvajamo že med letom, ter uspešno poiščemo skrite davčne zanke, zaradi katerih stranka lahko prihrani, ob tem pa ne prestopi meje zakonitosti. Računovodski servis vreden zaupanja!

Kot sodobno računovodsko podjetje razumemo potrebe sodobnih gospodarskih družb in spremljamo ter uspešno sledimo njihovi viziji. Zato večjim strankam ponujam opcijo dela na sedežu njihovega podjetja, obstaja pa tudi možnost sodelovanja le na področju obračuna plač – s to storitvijo strankam omogočimo, da se izognejo potencialnim zlorabam podatkov glede plač zaposlenih. Stranka se lahko po potrebi poveže tudi na naš strežnik, s čimer ima nenehen vpogled v tekoče podatke.

Varovanje poslovnih skrivnosti naših strank in poslovnih partnerjev je za nas zakon in ne le stvar poslovne etike, saj je sodelovanje za obe stani lahko povsem zadovoljujoče le, če temelji na popolnem zaupanju.

R Konto d.o.o. – pravo računovodsko svetovanje!

 

 

Računovodstvo

 

R Konto, računovodstvo s posluhom!

Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena ključnih potreb sodobnih gospodarskih družb, ki želijo konkurenčno poslovati v visoko tekmovalnem okolju.

Visoko profesionalne računovodske storitve in računovodsko svetovanje opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d) in samostojne podjetnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

 

OBSEG STORITEV, KI JIH IZVAJA RAČUNOVODSTVO R KONTO:

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Izdelava periodičnih računovodskih poročil in druge storitve po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanj
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Druge računovodske in svetovalne storitve

 

 

Davčno svetovanje

 

Bistvo tovrstnega svetovanja je v popolnoma individualni prilagoditvi storitve vsaki stranki posebej.

Davčno svetovanje vsebuje podajo najrazličnejših nasvetov s področja davkov, davčnih obveznosti kot tudi pravic davčnih zavezancev.

Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi strokovno znanje s področja davčne zakonodaje in prakse. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke. Davčno svetovanje je nujno potrebno.

Načrtovanje poslovanja z vidika davčnih elementov je odvisno predvsem od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje.

R Konto d.o.o strankam pomaga odkriti skrite davčne zanke, zaradi katerih lahko prihranijo, ne da bi ob tem prestopile meje zakonitosti.

 

Glede na specifičnost posameznega podjetja nudimo naslednje storitve:

 

 • Optimizacija davčne bilance: s skrbno načrtovano strategijo omogočimo podjetjem davčno najugodnejše in povsem zakonite načine poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
 • Svetovanje v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri uporabi službenih osebnih vozil, službenih mobilnih telefonov in druge opreme, pri koriščenju drugih bonitet ter reševanju davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo stranke opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja in izdelamo pisno poročilo, v katerem opozorimo na morebitne nepravilnosti.

 

 

Poslovno in finančno svetovanje

 

Celovito finančno in poslovno svetovanje za gospodarske družbe in posameznike. Strankam in partnerjem omogočamo, da dobijo vse storitve enostavno in hitro na enem mestu.

Zaradi potrebe in želje strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja v ponudbo vključili tudi celovito finančno in poslovno svetovanje za gospodarske družbe in posameznike ter tako strankam in partnerjem omogočili, da dobijo vse storitve enostavno in hitro na enem mestu:

 

 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
 • Analiza finančnega poslovanja (finančna slika poslovanja lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
 • Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih in priprava drugih poslovno-finančnih listin.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah – predvsem pri vlaganju na domače in tuje finančne trge.
 • Priprava kompenzacij, asignacij.
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje.

 

 

Elektronsko vodenje

 

Najsodobnejša programska oprema nam omogoča, da nudimo tudi storitve prek spleta.

E-računovodstvo

Stranke nam na podlagi pooblastila in elektronskega podpisa lahko zaupajo elektronsko opravljanje plačilnega prometa ter elektronsko oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev in poročil državnim institucijam.

Stranka se lahko poveže tudi na naš strežnik, s čimer ima nenehen vpogled v tekoče podatke.

Prek spletne strani zagotavljamo tudi elektronsko svetovanje s področja računovodstva, davčne zakonodaje, poslovanja in financ. Vprašanje enostavno vnesete v spletni obrazec in počakate na odgovor, ki vam ga pošljemo na elektronski naslov.

Možnost elektronskega poslovanja preko programov: Vasco, Pantheon, SAOP, ...

 

 

Nudimo vam:

 

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja.
 • Pravno svetovanje.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega bančništva (vsi bančni programi).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

 

 

Zakaj izbrati R KONTO, računovodske storitve in svetovanje d.o.o.?

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p., d.o.o.),
 • odvetniki,
 • sindikati,
 • društvi,
 • zasebni in javni zavodi,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.: 070/811-028

E-mail naslov: info@rkonto.si

 

Z veseljem vam bomo pomagali.

Šenčur, Kranj 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke