Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

JASEN POGLED poslovni servis d.o.o.

JASEN POGLED poslovni servis d.o.o.
KontaktJASEN POGLED poslovni servis d.o.o.
Murkova ulica 19
1000 LJUBLJANA
Kontakt+ 386 (0) 70 849 282
Kontaktjasenpogled@posel.org
Kontakt www.posel.org
Davčna št.:SI45281521
Direktor:BATUR TINA

 

 

JASEN POGLED poslovni servis d.o.o.

STROKOVNOST, NATANČNOST, PREDANOST.

 

 

O nas

 

Pri svojem delu se Vam skušamo kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del Vašega podjetja. Pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov.

Smo moderno in dinamično zasnovan računovodski servis iz Ljubljane, ki vam zagotavljanja računovodstvo, davčno svetovanje, poslovno in pravno svetovanje ter druge storitve s področja financ, ki stranki zagotavljajo prave in pravočasne informacije v trenutku, ko jih ta potrebuje. S tem pomembno prispevamo k poslovni uspešnosti naših strank. V panogi računovodstvo smo že več, kot 16 let.

 

Spoznajte več ... 

 

 

KNJIGOVODSKE IN RAČUNOVODSKE STORITVE

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (akredetivi, e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

 

POSLOVNO, DAVČNO IN FINANČNO POSLOVANJE

 

Davčno svetovanje

 

 • Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 • Individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov in prispevkov za socialno zavarovanje.
 • Storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike, pri odpiranju podjetja, zaprtju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri prodaji in nabavi nepremičnin, svetujemo v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 • Izvajanje preventivnih davčnih pregledov: gre za pregled celotnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

 

Poslovno svetovanje

 

 • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
 • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
 • Ocenjevanje investicijskih projektov.
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
 • Priprava kompenzacij, asignacij.
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje

 

Ostale storitve

 

Poleg profesionalnih računovodskih storitev in učinkovitega davčnega svetovanja našim partnerjem nudimo širok nabor dodatnih storitev, ki so potrebne za uspešno poslovanje:

 

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetij,
 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • prijava v sistem DDV,
 • pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne,
 • celovito podjetniško svetovanje,
 • notarske storitve,
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja,
 • cenitve podjetij,
 • preverjanje bonitet,
 • pomoč pri sodni izterjavi,
 • urejanje delovnih dovoljenj.

 

 

Brezpapirno poslovanje

 

Kaj je brezpapirno računovodstvo?


Brezpapirno računovodstvo je programska aplikacija, ki omogoča elektronsko arhiviranje dokumentov. Primerno je za uporabo vsem podjetnikom, ki želijo delovati fleksibilno in čim hitreje.

Brezpapirno računovodstvo omogoča, takojšen dostop do arhivskih dokumentov, brez potrebe po fizičnem iskanju in iskanju po fasciklih.

 

 

Zakaj izbrati JASEN POGLED poslovni servis d.o.o.?

 

 

POSLOVNO DOKUMENTACIJO PREVZAMEMO TUDI NA SEDEŽU VAŠEGA PODJETJA.

 

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Mnenja nekaterih strank:

 

 • S Tino, direktorico poslovnega servisa Jasen pogled, sodelujemo že vrsto let in smo z njenim pristopom in opravljenim delom izjemno zadovoljni. S svojo strokovnostjo je rešila že marsikatero računovodsko vprašanje, s svojo ažurnostjo preseneti še tako zahtevnega sogovornika. Če razmišljate o tem, kako bi celotne računovodske storitve prepustili računovodskemu servisu, ki bo znal za njih poskrbeti tako, da bodo stvari opravljene kakovostno, zanesljivo, samostojno potem je računovodski servis Jasen pogled odgovor na vaše vprašanje.

ArtFest d.o.o. (http://www.metaldays.net/)

 

 • Od nastanka našega podjetja smo računovodstvo zaupali podjetju Jasen pogled, kar je bila pravilna odločitev. Sodelujemo že vrsto let, kar je posledica kakovostnega in ažurnega dela. Pravočasno nas obveščajo o spremembah v zakonodaji in nam kvalitetno svetujejo na področju računovodstva. Smo izredno zadovoljni in mirni in le na tak način se lahko zares osredotočimo na dejavnost podjetja.

KUPI VSTOPNICO d.o.o.

 

 • Z računovodskim servisom Jasen Pogled sodelujem že od same ustanovitve svojega podjetja. Njihovo znanje, odgovornost, fleksibilnost, potrpežljivost, ljubeznivost in iskrena skrb za stranko so samo nekatere od kvalitet, ki jih dela poseben računovodski servis. Jasen pogled je vse kar potrebuje en poslovni človek!

Barbara Tupy s.p.

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.:

+ 386 (0) 70 849 282

E-mail naslov: 

jasenpogled@posel.org

 

Z Jasnim pogledom boste videli onkraj številk.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke