Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

ABACON, družba za računovodsko svetovanje d.o.o.

ABACON, družba za računovodsko svetovanje d.o.o.
KontaktABACON, družba za računovodsko svetovanje d.o.o.
Betettova ulica 22
2000 MARIBOR
Kontakt040/723-176
Kontakt040/309-327
Kontakttatjanap@t-2.net
Kontakt www.abacon.si
Davčna št.:SI66772699
Direktor:POCAJT KATJA

 

ABACON, družba za računovodsko svetovanje d.o.o.

USMERJANJE IN PODPORA ZA VAŠ USPEH

 

 

O podjetju

 

Redno spremljamo spremembe in se izobražujemo na področju računovodstva, davčne zakonodaje ter financ, s čimer zagotavljamo visoko kvaliteto računovodskih storitev.

 

Zaradi vse večje potrebe po razumevanju zakonodaje s področja računovodstva in financ pri opravljanju nalog računovodskega servisa, delujemo v tesni povezavi z zunanjimi svetovalci s področja davčnega prava, prav tako pa s pravnimi strokovnjaki odvetniške družbe za potrebe drugih pravnih področij. Računovodje našega podjetja sodelujejo z referenti davčne uprave RS in pristojnih ministrstev pri oblikovanju poročil in obrazcev za potrebe mesečnega, kvartalnega, polletnega in letnega poročanja.

Sodelujemo z revizorji, ki so zaradi dodatnih pojasnil, prav tako pa zaradi pridobivanja dodatnega mnenja v zvezi s kompleksnimi problemi in računovodskimi rešitvami zlasti zaradi skrbi za pravilnost vodenja poslovnih knjig naših naročnikov, vedno prisotni pri našem delu.

 

Naši zaposleni se sprotno izobražujejo in spremljajo spremembe na področju računovodstva, davčne zakonodaje in financ, za to se udeležujejo strokovnih seminarjev in posvetov. V dolgoletni zgodovini poslovanja imamo veliko pozitivnih izkušenj z inšpekcijskimi pregledi in revizijami, kar daje potrditev kvalitete našega dela in usposobljenosti naših sodelavcev.


Z našimi strankami sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in vodimo celotni:

 

 • davčni pregled
 • revizijski pregled
 • pregled ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
 • pregled inšpektorata za delo in
 • morebiten drugi pregled

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

Storitve

 

Računovodstvo prevzemamo v celoti, delno ali nudimo zgolj nadzor, odvisno od vaših potreb in želja.

 

 • vodenje glavne knjige
 • vodenje analitične evidence saldakontov
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih ter poslovnih enotah
 • vodenje blagovnega in materialnega knjigovodstva in vodenje proizvodnje
 • vodenje davčnih evidenc
 • obračun DDV
 • vodenje blagajniškega poslovanja
 • obračun plač
 • obračun prispevkov za zasebnike
 • amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelave letnih in medletnih računovodskih izkazov s poslovnimi poročili
 • obračun dohodkov iz drugega delovnega razmerja: podjemne pogodbe, obračun dela upokojencev, avtorskih pogodb, prokure, poslovodenja, nagrad za obvezno prakso, prispevkov za usposabljanje na delovnem mestu
 • izdelave poročil za različne obvezne in druge vrste poročanja: za Banko Slovenije, za potrebe statistike finančnih računov, statistike blagovne menjave z državami EU (INTRASTAT), poročanje o namenski porabi odstopljenih sredstev in druga potrebna poročila
 • izdelava kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja
 • priprava izvršb, obračun obresti
 • priprava vseh vrst opominov (prvi opomin, opomin pred izvršbo)
 • pomoč pri pravnih, notarskih in revizijskih storitvah
 • druge storitve, povezane z vašimi željami in potrebami
 • možnost elektronskega poslovanja

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Svoje storitve nudimo za:

 

 • gradbena podjetja,
 • trgovska podjetja,
 • različna storitvena in proizvodna podjetja,
 • različne pravnoorganizacijske oblike: družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki, zavodi, invalidski zavodi, invalidska podjetja in društva, kmečka gospodinjstva, ...

 

Uporabljamo programsko opremo Orga.

 

Zakaj izbrati ABACON, družba za računovodsko svetovanje d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 040/723-176040/309-327

E-mail naslov: tatjanap@t-2.net

 

Zagotavljamo visoko kvaliteto računovodskih storitev.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke