Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

SAŠA RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

SAŠA RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.
KontaktSAŠA RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.
Cesta Ljubljanske brigade 23
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/510-66-00
Kontakt041/777-967
Kontaktmiha@sasa.si
Kontakt http://www.sasa.si/
Davčna št.:SI75363011
Direktor:MIHAEL KRANJC

 


SAŠA RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

Podpora in varovanje premoženja naših naročnikov z uporabo najnovejših spoznanj računovodske in davčne stroke

 

 

SAŠA d.o.o. je podjetje, ki od leta 1990 opravlja računovodske storitve in davčno svetovanje za svoje naročnike. Pri tem ves čas dajemo poudarek osebnem pristopu k našim naročnikom ob visoko strokovnem in ažurnem izvajanju storitev. 

Naše poslanstvo je varovanje in pomoč pri povečevanju premoženja naših naročnikov z uporabo najnovejših spoznanj računovodske, davčne in tudi računalniške stroke.

S svojim delovanjem jim omogočamo, da se ukvarjajo predvsem s svojimi posli, pri katerim jim nudimo računovodsko, poslovno, organizacijsko in davčno pomoč. Računovodske storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike in društva, pomoč pa nudimo tudi fizičnim osebam.

 

Več o nas ...

 

 

ZGODOVINA IN PODROČJE DELOVANJA

 

Smo podjetje s tradicijo. Ustanovljeni smo bili v letu 1990. Od takrat si prizadevamo, da ob osebnem pristopu k našim naročnikom visoko strokovno in ažurno izvajamo naše storitve in opravljamo posle za naše naročnike.

V več kot dvajsetih letih našega delovanja smo naše storitve nudili podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim organizacijam iz naslednjih področij:

 • trgovina na drobno (z živili in z drugim, predvsem tehničnim, blagom),
 • trgovina na debelo,
 • posredništvo pri prodaji doma in v tujini,
 • gostinske storitve (restavracije, hitra prehrana, organizacija šolske prehrane…),
 • transportne storitve (doma in v tujini),
 • različne svetovalne storitve (head-hunting, svetovanje v zvezi s človeškimi viri, okoljevarstvo in čistilne naprave, razno drugo poslovno svetovanje…),
 • računalništvo (sestavljanje računalnikov in prodaja računalniške opreme, programiranje, prodaja programske opreme),
 • proizvodnja (predelava plastičnih mas, predelava mesnih proizvodov),
 • gradbeništvo (tako izvedba gradbenih storitev kot organizacija gradnje za trg),
 • upravljanje večstanovanjskih stavb,
 • založništvo (knjig, časopisov in revij),
 • zdravstvene storitve in prodaja zdravstvenih pripomočkov,
 • visokošolsko izobraževanje,
 • pomoč ostarelim in njihovo učenje in usposabljanje,
 • trgovanje z vrednostnimi papirji na tujih borzah,
 • dejavnost športnih in drugih društev in zvez društev,
 • tuje fizične osebe (veleposlaniki) kot zasebni delodajalci,
 • domače fizične osebe v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora in
 • drugo …

 

 

Želite izvedeti več? 

 

 

STORITVE

 

Računovodske storitve

 

Storitve v povezavi s potrebami naročnikov:

Upoštevaje različno naravo poslov in pričakovanja naročnikov lahko storitve, ki jih ponujamo glede na obseg sodelovanja opredelimo tudi kot

Pri vsakem obsegu in nivoju podpore naročnikom v okviru izbranega nivoja storitev s področja računovodenja je vključeno odgovarjajoče davčno svetovanje.

 

 

Klasične računovodske storitve pri katerih naročnik prinaša dokumentacijo v obdelavo in prevzema opravljene storitve na sedežu podjetja ali preko elektronske pošte. Naročnik nima v zvezi z računovodstvom kakšnih posebnih opravil, če ne želi. Kljub temu pa v vsakem trenutku razpolaga z relevantnimi podatki, da se v svojih poslih pravilno in pravočasno odloča. Prav tako poskrbimo, da so vsa poročila pravočasno oddana ustreznim inštitucijam (DURS, AJPES, banke, Statistični urad in drugi). Obseg storitev je povezan z naročnikovimi potrebami in lahko zajema le knjigovodske storitve ali celovite računovodske storitve. Prav tako so računovodske storitve sestavni del naših storitev, ko smo v vlogi partnerja in pomočnika pri nadaljnjem poslovanju podjetja.

Vzpostavitev osnovnih knjigovodskih opravil pri naročniku in računovodsko nadziranje. Vsaj enega zaposlenega pri naročniku naučimo obdelovati standardne dokumente naročnika, spremljati tekoče stanje terjatev in obveznosti, sami po obdelujemo kompleksnejše poslovne dogodke in skrbimo za to, da so vsa potrebna poročila pravilno in pravočasno oddana ustreznim zunanjim uporabnikom (DURS, AJPES, banke in drugi). Prav tako vodstvu podjetja na podlagi podatkov iz poslovnih knjig pomagamo pri sprejemanju poslovnih odločitev. Naročnik lahko uporablja svojo programsko opremo, če pa želi lahko v okviru naših storitev uporablja tudi program za spremljanje poslovanja preko interneta.

 

 

Davčno svetovanje

 

Davčno in računovodsko svetovanje

 

Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, da, v kolikor je interes lastnikov in/ali managementa, upoštevamo davčne posledice za vse udeležence in poiščemo najustreznejšo rešitev. Čeprav je poudarek na predvidevanju poslovanja in davčnih posledicah le-tega, naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja in v nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot bistvena sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov. (storitve prilagodimo potrebam naročnikov)
 
Preventivni davčni pregledi: Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja. 

Izdelava izvedenskih mnenj s področja računovodstva in davkov: kot strokovnjaki s področja računovodstva in davkov vam lahko izdelamo tudi izvedensko mnenje, povezano s tem področjem  - na primer preverimo pravilnost obračuna plače in/ali drugih prejemkov, izračunamo zamudne obresti, ocenimo vrednost poslovnih dogodkov, stroškov, prihodkov, dobička in podobno. 

 

 

Reorganizacija računovodstva

 

Včasih podjetje od računovodstva ne dobiva podatkov, ki bi jih potrebovalo pri svojem poslovanju. Lahko gre za probleme organizacijske narave, ki onemogočajo, da bi poslovodstvo pravočasno dobivalo točne informacije. Morda gre za probleme kroženja dokumentacije, razporeditve zaposlenih, neustrezne razporeditve nalog, slabšega izkoriščanja programskih zmožnosti ali napačno postavljenih prioritet. V okviru reorganizacije preverimo delovanje računovodske službe in predlagamo rešitve in izboljšave.

Računovodsko predračunavanje
Ko podjetje razmišlja o ukrepih za širitev poslovanja, išče nove trge in potrebuje informacije na različnih področjih npr. koliko dodatnih sredstev bo potrebovalo, kako bodo vplivali dodatni zaposleni, ali bo potrebna sprememba organizacijske strukture, kaj sprememba pomeni pri davkih, likvidnosti, kakšni so morebitni vplivi na dosedanjo dejavnost mu pri tem lahko pomagamo s prijemi poslovodnega računovodstva. Za svoje odločitve bo podjetje imelo oprijemljive podatke in ni nujno, da se manager odloča zgolj po občutku. Računovodsko predračunavanje je vključeno v obseg del pri celoviti računovodski obravnavi ali ko je računovodski servis partner in svetovalec pri nadaljnjem poslovanju podjetja. 

 

 

Metode dela

 

Metode dela prilagodimo potrebam in željam naročnika, glede na le-te pa v osnovi uporabljamo naslednjo programsko opremo:

 

Vasco (http://www.vasco.si


Z njihovimi programi obdelujemo podatke naročnikov, ki dokumentacijo posredujejo na klasičen način, kjer kot računovodski servis prevzamemo vso knjigovodsko in računovodsko obdelavo (klasične računovodske storitve). Programi so povezljivi tudi z nekaterimi zunanjimi rešitvami, tako da so mogoči prenosi podatkov tudi, če naročniki uporabljajo programsko opremo nekaterih drugih proizvajalcev (O možnostih prenosa se je potrebno posebej pozanimati). Če naročnik želi in/ali potrebuje vpogled v lastne poslovne knjige preko interneta, mu je to tudi omogočeno. 
 Datalab Pantheon (http://www.datalab.si
)


Podpiramo zaradi naročnikov, ki želijo sami voditi poslovne knjige na sedežu podjetja. Tem ponujamo vzpostavitev šifrantov, usposabljanje naročnika, vezano na delo na računovodskem področju, nudimo pa tudi podporo vezano na komercialni del (nabava-prodaja) programskega paketa. Sodelovanje je vezano na računovodsko nadziranje (
storitve prilagojene potrebam naročnikov – računovodsko nadziranje), davčno svetovanje, obdelavo zahtevnejših poslovnih dogodkov, izdelavo računovodskih poročil in davčnega obračuna in posameznih poslov, ki jih naročnik ne opravlja z uporabo Pantheona. Podjetje Datalab Tehnologije d.d. nam je zaradi načina uporabe njihove programske opreme podelilo tudi certifikat odličnosti.

 Spletni računovodski programi  


Uporabljamo, kadar naročniku ustreza, da ima preko interneta dostop do svojih podatkov kadarkoli od koderkoli, njegovo poslovanje pa je razmeroma enostavno. Naročnik preko spletnega programa lahko sestavlja račune, prevzema prejete račune, pripravlja plačilne naloge…, dokumente pa do konca obdelamo v računovodskem servisu. Podatki so takoj po obdelavi dostopni naročniku, ne da bi zahteval posredovanje računovodja. Ker so ti programi razmeroma v povojih, so primerni le za naročnike z zelo enostavnim poslovanjem

Pričakovanja v zvezi z nižjo ceno računovodskih storitev pri uporabi spletnih poslovnih programov so vezana na nekatere omejitve in sicer: Naročnik sam zagotavlja usposobljeno osebje, ki obdela dokumentacijo (kar ni le vnos prejetega / izdanega računa, temveč tudi njegovo knjiženje), obdelava bančnih izpiskov in sam odgovarja za obračun davka na dodano vrednost (formalni in vsebinski pregled prejetih računov, da ustrezajo pogojem za odbitek DDV-ja). 

Verjamemo, da bomo s skupnim dogovorom našli način dela, ki vam bo kot našim naročnikom najbolj ustrezal. 

 

 

Storitve opravljamo predvsem za:

 

 • mikro in majhne družbe,
 • samostojnime podjetnike,
 • društva,
 • zasebne zavode,
 • odvetnike, notarje, zdravnike,
 • nerezidente, ki potrebujejo računovodske in davčno svetovalne storitve v Sloveniji,
 •  ...

Posamične storitve kot na primer davčno svetovanje, obračun plač in podobno pa tudi za srednje in velike družbe in druge organizacije.

 

 

ZAKAJ IZBRATI SAŠA RAČUNOVODSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.?

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski številki: 01/510-66-00041/777-967

E-mail naslov: miha@sasa.si

 

V VESELJE NAM BO SODELOVATI Z VAMI.

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke