Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.
KontaktRAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.
Na jasi 31, 4290 Tržič; P.E. Loka 36
4290 Tržič
Kontakt04/592-1160
Kontakt041/356-107
Kontakt04/592-1161
Kontaktmojca.ban@siol.net
Kontakt www.racunovodstvo.ban.si
Davčna št.:SI90442270
Direktor:MOJCA BAN

 

RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.

25 letna tradicija

 

 

O podjetju

 

Knjigovodski servis Računovodstvo Ban d.o.o., je družinsko podjetje s tradicijo. V svoji 25 letni zgodovini sodelujemo s številnimi podjetji in samostojnimi podjetniki. Knjigovodstvo Ban Mojca, se ukvarja s prikazovanjem vrednosti izraženih podatkov o nastalih dogodkih v poslovanj podjetij.

Za svoje stranke izvajamo, poleg standardnih računovodskih storitev, tudi računovodsko predračunavanje, s prikazovanjem vrednostno izraženih podatkov, ki jih predvidevamo v prihodnjem času. Obenem izvajamo tudi računovodsko nadziranje, kontrolo, sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti.

Direktorica podjetja Mojca Ban je 2.12.2014 pridobila certifikat PREISKUŠENI POZNAVALEC DAVKA NA DODANO VREDNOST.

 

 

V računovodstvu Ban pomen računovodstva razumemo tudi kot skupen razvoj družbe. Računovodstvo je posebna celota delov informacijskega podsistema, znotraj katerih se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo v denarni merski enoti izraženi podatki ter prikazujejo in shranjujejo informacije o preteklih in prihodnjih poslovnih dogodkih, ki so povezani s poslovanjem podjetij. Računovodstvo Ban vam zagotavlja podatke in informacije o poslovni in finančni uspešnosti vašega poslovanja ter podatke o vašem premoženjskem in finančnem stanju.

 

Želite izvedeti več?

 

 

 

Kaj lahko storimo za vas?

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV).
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški.
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov.
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov).
 • Izdelava davčne bilance.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu).
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje).

 

 

Storitve

 

Vodenje poslovnih knjig

 • vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva
 • vodenje poslovnih knjig in zaključnih računov za zasebnike in pravne osebe
 • izdelava medletnih poslovnih rezultatov
 • strokovne in ažurne storitve (obveščanje o novitetah in morebitnih napakah)
 • možnost prevzema dokumentacije pri stranki

 

Računovodsko svetovanje

 • svetovanje o vsebini in obliki poslovodskih listin
 • svetovanje o izbiri vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanja
 • organizacija krogotoka poslovne dokumentacije
 • svetovanje o vodenju evidenc na področju gostinstva in trgovine

 

Podjetniško poslovanje

 • svetovanje pri priglasitvi samostojnih podjetnikov
 • priprava dokumentacije za priglasitev
 • izdelava poslovnih načrtov
 • svetovanje in priprava dokumentacije za subvencije, odobritve kreditov

 

Davčno svetovanje poslovanje

 • optimiziranje davčne osnove
 • planiranje davčnega rezultata med letom in v prihodnosti
 • svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje

 

 

Kaj vam še nudimo?

 

 • Pomoč pri ustanovitvi, pripojitvi, razdelitvi in preoblikovanju podjetij.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Elektronsko poslovanje (program MIKRO ART).
 • Elektronsko bančništvo (plačevanje in izdajanje računov).
 • Ostala visoko kvalitetna dela s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privatnimi podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji),
 • odvetniki,
 • društvi,
 • notarji,
 • zdravniki, 
 • sindikati,
 • izvršitelji,
 • kmečkimi gospodinjstvi,
 • ...

 

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSTVO BAN d.o.o.?

 

 

Področje delovanja:

 

Vse svoje storitve vam nudimo na področju celotne Slovenije.

 

STOPITE V STIK Z NAMI 

 

 

Telefonski št.: 04/592-1160, 041/356-107

E-mail naslov: mojca.ban@siol.net

 

Z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke