Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

Računovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika

Računovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika
KontaktRačunovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika
SPODNJE PRAPREČE 38
1225 LUKOVICA
Kontakt041/627 746 - Miran Stopar
Kontakt01/723 66 73
Kontaktkarmen.miran@siol.net
Kontakt http://racunovodstvo-karmen.si/
Davčna št.:SI51688328
Direktor:MIRAN STOPAR

 

 

KARMEN D.O.O.

Prepustite vaše računovodstvo strokovnjakom 

 

 

Obrazložitev nagrajenca izbora Naj računovodski servis 2015

 

Nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI je računovodski servis Karmen, d.o.o., Lukovica.


Njihove vrednote so visoka strokovnost, natančnost raznovrstnih storitev ter visoka odzivnost do strank in državnih institucij. Odlična organizacija delovnih procesov se odraža v dolgoletnem sodelovanju s strankami. Odnos do strank se jim zdi eden od ključnih dejavnikov uspeha, imajo tudi zavarovano poklicno odgovornost.

Podjetje s skoraj 25-letno tradicijo posluje s konstantno rastjo ter zadovoljnimi delavci in lastniki družbe. Redno strokovno izobraževanje jim na dolgi rok pomaga uresničevati cilje ostati visoko kakovosten računovodski servis. Novi poslovni prostori in posodobitev informacijske tehnologije omogočajo še boljšo delovno klimo.

V družini prijaznem podjetju svoje zaposlene spodbujajo v zdrav način življenja. V letu 2015 so postali »Ambasador zdravih delovnih mest« in podpisnik memoranduma »Iniciativa za zdrava delovna mesta« v okviru projekta GZS.

Računovodski servis Karmen d.o.o. svojo odličnost potrjuje s številnimi certifikati: pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, vodeno pod zap. št. 1 in so vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov. So tudi prejemnik certifikata Zlata odličnost AAA in Excellent SME.

V lokalnem okolju so prepoznani kot družbeno odgovorno podjetje za kar skrbijo z različnimi oblikami donatorstva in sponzorstva.

 

 

Vse to je doprineslo k odločitvi strokovne komisije, da družbo Karmen d.o.o. iz Lukovice že četrto leto zapored izbere za Naj računovodski servis v kategoriji malih servisov.

Vsi delavci v našem servisu se zavedamo, da takšno edinstveno zaporedje uspeha ne državni ravni ne bi bilo mogoče brez naših strank, partnerjev in prijateljev. To je ponovno prepoznala tudi strokovna komisija Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije in nam četrtič zapored podelila naziv NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS v kategoriji malih servisov. Zahvaljujemo se vam za podporo in zares odlično sodelovanje in se priporočamo tudi v bodoče.

 

Povzel in sestavil: Miran Stopar

 


 

Obrazložitev nagrajenca izbora Mavrični pokal zdravja

 


 

AMBASADOR ZDRAVIH DELOVNIH MEST

 

Mavrični pokal zdravja se po mnenju Komisije za oceno prijav podeli podjetju Karmen. d.o.o., Lukovica. Gre za mikro družinsko podjetje, ki se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Vrednota podjetja je skrb za zaposlene in lastnika se zavedata pomena zdravja zaposlenih, zato v podjetju kljub omejenim resursom vlagajo v promocijo zdravja pri delu. Zaposlenim nudijo več kot je zakonski minimum.

Promocije zdravja so se lotili celostno in s temeljito poglobljeno analizo.

 • Delujejo v premišljeno ergonomsko opremljenih prostorih, kar se odraža v prijetnemu počutju zaposlenih.
 • Promovirajo redne preventivne zdravstvene preglede in posebej za okulistične preglede, zaposlenim krijejo tudi stroške zamenjave očal.
 • Uvedli so »dodatek za nekadilski dan« in tako kadilce stimulirajo za opustitev kajenja z denarno nagrado.
 • Spodbude v smislu zdravega življenja se nadaljujejo tudi zunaj delovnega mesta s skupinskimi aktivnostmi.
 • Pri svojem delu posebej skrbijo tudi za ohranjanje okolja s porabo in varčevanjem energije, ločevanjem odpadkov, uporabo meteorne vode in sodobno opremljenimi prostori. Promocijo zdravja pri delu obravnavajo in izvajajo celostno.
 • Skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu prenašajo tudi v ožje in širše poslovno okolje, so pravi ambasadorji promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Ne gre le za sklop aktivnosti na delovnem mestu – ampak za način življenja, s katerim prispevajo tako k osebnemu zdravju in dobremu počutju, pozitivnim odnosom z deležniki v okolju kot tudi za trajnosten odnos do ohranjanja in vzdrževanja kakovosti naravnega okolja.

 

 

 

Podjetje Karmen d.o.o., Lukovica je na 1. natečaju doseglo najvišje število točk in je zato poleg Mavričnega pokala zdravja prejelo še t. im. prehodni Mavrični pokal zdravja. V imenu podjetja Karmen d.o.o., Lukovica sta pokala prejela Karmen in Miran Stopar

 

Poudarek:

 • skrb za optimalne delovne pogoje (zmanjševanje rizikov same narave dela);
 • ambiciozni motivacijski ukrepi za opuščanje slabih navad;
 • celovit in konsistenten pristop k PZD in obenem za čim bolj zdrav življenjski prostor;
 • kar vse razumejo tudi kot svoje širše poslanstvo.

 

Prehodni Mavrični pokal zdravja


Poleg že omenjenih podeljenih pokalov zdravja se v okviru projekta podeljuje tudi t. i. prehodni Mavrični pokal zdravja. Nosilec prehodnega Mavričnega pokala zdravja je podjetje, ki si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk. To je podjetje: Karmen d.o.o. in lastnika družbe, ga. Karmen in g. Miran Stopar.

 

Povzel: Miran Stopar

 

 

O nas

 

Družba Karmen, podjetje za računovodske storitve, d.o.o., registrirana na naslovu Sp. Prapreče 38, pri Lukovici, je kapitalska družba, ustanovljena 31. julija 1991, kot družba v zasebni lasti z omejeno odgovornostjo. V sodni register je bila družba vpisana 10.09.1991. Družba ima v registraciji vpisane različne dejavnosti oziroma posle, prvenstveno pa je bila ustanovljena z namenom opravljanja knjigovodskih storitev in obdelave podatkov v smislu vodenja knjigovodskih evidenc.

Imamo soglasje Upravne enote Domžale za:

 • opravljanje komercialnih poslov pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev,
 • knjigovodske storitve in obdelavo podatkov,
 • zastopanje in svetovanje s področja financ,
 • fotokopiranje.

Danes družba kot svojo osnovno dejavnost opravlja samo knjigovodske in računovodske storitve ter finančno svetovanje v krogu pogodbenih strank. Naše komercialne storitve in posli so vezani samo na pridobivanje novih strank v okviru nudenja knjigovodskih storitev in le deloma kot pomoč pri trženju storitev in blaga naših strank v okviru njihove dejavnosti.

 


V družbi Karmen, d.o.o., Lukovica, je od leta 2006 dalje redno zaposlenih pet delavcev. Vsi delavci družbe imajo ustrezno formalno izobrazbo in se permanentno usposabljajo na raznih tečajih in seminarjih.

V obdobju od leta 1991 do leta 2010 smo povečali obseg svojih storitev, število strank in tudi število zaposlenih. Posledica tega je skoraj konstantna rast letnih prihodkov družbe. V zadnjih petih letih je bilo povečanje prihodkov bolj izrazito, saj smo posodobili vso programsko opremo in na ta račun pridobili največ novih naročnikov.

Verjamemo, da je pri pridobivanju novih strank, ob izboljšanih pogojih za delo, v veliki meri odločala tudi naša strokovnost, natančnost, prijaznost osebja in ne nazadnje, ugodna cena storitev. Vsi zaposleni se zelo trudimo, da bi tudi v bodoče uspešno izvajali svoje naloge v okviru dejavnost družbe. Zavedamo pa se, da to ne bo mogoče, brez zadovoljnih naročnikov naših storitev. Zato je v naši družbi na prvem mestu naša stranka.

 

 

Kakšen je profil naših strank?

 

Naša družba je v pogodbenem odnosu z več kot 50 podjetji, hkrati pa sodelujemo še s 45 strankami po naročilu.

Naši naročniki, med katerimi so družbe in samostojni podjetniki, zasebni zavodi, društva in fizične osebe z dejavnostjo, imajo v opisu različne dejavnosti: turizem in gostinstvo, trgovine (maloprodaja in veleprodaja, izvoz in uvoz), gradbene storitve (arhitektura, inženiring, zidarstvo, prevozi in gradbena mehanizacija, obrtna in zaključna dela v gradbeništvu), izobraževanje, osebne storitve, proizvodno dejavnost, intelektualne storitve (odvetniške storitve, šole tujih jezikov, drugo), zavarovalništvo, zastopanje, prodaja po terenu...

V zadnjem času smo zaradi spremenjene davčne zakonodaje pridobili veliko t.i. samozaposlenih strank s področja kulture, jezikoslovja in novinarstva.

Velikost bilančnega prometa naših posameznih strank se giblje od 10.000,00 EUR do 5 milijonov EUR. Sodelujemo z družbami, ki skupaj izvajajo med seboj nepovezane, oziroma popolnoma različne dejavnosti, primer: gradbeništvo in gostinstvo, trgovino in storitve, storitve in izobraževanje in drugo ali pa svojo trgovsko dejavnost izvajajo kot veleprodajo in maloprodajo, oziroma izvajajo dejavnost za končne kupce in kot grosisti.

 

Pridružite se tudi vi našemu krogu zadovoljnih strank in nas kontaktirajte:

 

 

Storitve

 

Naša osnovna dejavnost je vpisana pod šifro dejavnosti 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.

 

Primarna dejavnost in naloge, ki jih opravljamo za naše stranke:

 • priprava knjigovodskih dokumentov v skladu s SRS, ZDDV, DDPO in drugo veljavno zakonodajo RS,
 • organizacija knjigovodskih evidenc v skladu z zakonskimi predpisi in na podlagi SRS,
 • likvidiranje in knjiženje knjigovodskih dokumentov,
 • računovodske analize in bilanciranje.

 

 

V okviru osnovnih nalog in po naročilu pa tudi:

 • obračun in izdelava osebnih dohodkov,
 • izpis knjige prejetih računov, knjige izdanih računov in izdelava mesečnih, trimesečnih obračunov DDV,
 • izdelava računovodskih obrazcev in poročil po posebnih predpisih s področja računovodstva,izdelava
 • zaključnih statističnih poročil (Ajpes) in zaključnih obračunov v skladu z zakonskimi predpisi (DURS),
 • oddaja in elektronska oddaja poročil in tekočih mesečnih podatkov,
 • svetovanje in zagotavljanje pravilnosti pri izdelavi in obdelavi dokumentov in izvajanju plačilnega prometa,
 • svetovanje s področja finančnega poslovanja,
 • analiza poslovanja in izdelava planskih kalkulacij,
 • priprava in izdelava poročil in prilog na osnovi poslovnih dogodkov pri vlogah za posojila,
 • priprava in izdelava dopisov, osnutkov pogodb, komercialnih ponudb, vlog na razpise za delo,
 • svetovanje in pomoč na komercialnem področju, ...

 

Vse naše stranke upravičeno pričakujejo, da se bomo srečali vsaj enkrat mesečno. Takrat je priložnost za razgovor o tekočem in nadaljnjem poslovanju družbe ali zavezanca, dokumentih in sodelovanju. Naši odgovori na vaša vprašanja in nasveti v zvezi s tem, so brezplačni.

 

Oglejte si tudi naše reference!

 

 

Zakaj računovodski servis KARMEN D.O.O.?

 

 

Celovita ponudba, profesionalnost in ugodna cena

 

Pomagamo pri izdelavi dokumentov, prevzamemo dokumente na vašem naslovu, jih knjigovodsko obdelamo, sporočimo doseženi rezultat in naše predloge za poslovanje v bodoče ter obračunamo svoje storitve po dejanskih količinah.

V družbi Karmen d.o.o. je redno zaposlenih pet delavcev. Presežek dela občasno rešujemo z nadurnim delom redno zaposlenih delavcev. Pomagamo si tudi s pogodbenimi delavci in s sodelovanjem s študentskim servisom.

Do danes se je tak način izvajanja dela pokazal kot pozitiven in varčen. Strankam naše družbe smo vsa naročila v okviru pogodbenih obveznosti kot tudi pri dodatno naročenih storitvah dosledno in zanesljivo izvedli do roka, ki je bil dogovorjen ali narekovan s strani države. Račun za opravljene storitve ne presega cen iz cenika.

 

Uspešno reševanje problemov, sodelovanje z različnimi strokovnjaki

 

Po potrebi sodelujemo s pravnimi strokovnjaki in raznimi službami, ki zagotavljajo pripravo in izdelavo pravnih in upravnih zadev. Strokovnjaki na področju računalniške opreme in računalniških orodij zagotavljajo podporo s svojo programsko opremo v blagovnem prometu pri naših strankah in pri računovodski obdelavi v naši družbi. Skupaj z njimi uspešno rešujemo vse probleme, ki se pojavljajo pri našem in vašem delu. Da poznamo svoje delo, da smo natančni, dosledni in da znamo sodelovati pri občutljivih primerih, priča tudi več uspešnih pritožb na odločbe, ki jih je izdala država in njeni organi. V korist naše stranke je bil rešen celo ustavni spor na področju uvoza in prodaje tuje literature, vezan na uskladitev slovenske zakonodaje s podpisanimi mednarodnimi pogodbami.

 

Ustrezno izobražen in usposobljen kader, natančnost, ažurnost

 

Predpogoj za pravilno in kvalitetno obdelavo knjigovodskih dokumentov je pravilno dokumentiranje poslovnih dogodkov in urejena dokumentacija. Za kakovost knjigovodske obdelave dokumentov so pomembni predvsem naslednji dejavniki: znanje, natančnost, kakovost ter ažurnost obdelave podatkov. Za kakovostno izvajanje računovodskih storitev je potreben ustrezno izobražen in usposobljen kader in sposobno vodstvo. V podjetju se trudimo biti strokovni, dosledni in natančni. Vodilo pri našem delu je, da je stranka naš delodajalec in »direktor«. Zato smo prijazni in vedno dosegljivi.

Držimo se načela, da team-sko delo v računovodstvu pomeni večjo kontrolo in hkrati manjšo možnost napak. Zato izvajamo vse faze dela pri knjigovodski obdelavi ločeno, z različnimi delavci. Prva kontrola prejetih dokumentov se izvede pri sortiranju in vlaganju ter pripravi za obdelavo. Druga pri samem vnosu podatkov v programe in tretja pri pregledu bruto bilanc in izdelavi delnih poročil. Vsako fazo izvaja druga delavka. Končne kontrole izvede delavka, ki pripravi medletna in letna poročila za zunanje prejemnike.

 

Prepričajte se o naši kvaliteti in nas kontaktirajte.

 

  

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Pokličite nas na: 041/627 746 (Miran Stopar), 01/723 66 73 

Pišite nam na: karmen.miran@siol.net

 

Skupaj bomo našli prave rešitve za vse vaše težave.

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke