Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

Računovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika

Računovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika
KontaktRačunovodski servis KARMEN D.O.O. LUKOVICA, Celje, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Ljubljana, Vrhnika
SPODNJE PRAPREČE 38
1225 LUKOVICA
Kontakt041/627 746 - Miran Stopar
Kontakt01/723 66 73
Kontaktkarmen.miran@siol.net
Kontakt www.racunovodstvo-karmen.si
Davčna št.:SI51688328
Direktor:MIRAN STOPAR

 

 

KARMEN D.O.O.

Prepustite vaše računovodstvo strokovnjakom.

 

 

Obrazložitev nagrajenca izbora Naj računovodski servis 2015

 

Nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI je računovodski servis Karmen, d.o.o., Lukovica.


Njihove vrednote so visoka strokovnost, natančnost raznovrstnih storitev ter visoka odzivnost do strank in državnih institucij. Odlična organizacija delovnih procesov se odraža v dolgoletnem sodelovanju s strankami. Odnos do strank se jim zdi eden od ključnih dejavnikov uspeha, imajo tudi zavarovano poklicno odgovornost.

Podjetje s 30-letno tradicijo posluje s konstantno rastjo ter zadovoljnimi delavci in lastniki družbe. Redno strokovno izobraževanje jim na dolgi rok pomaga uresničevati cilje ostati visoko kakovosten računovodski servis. Novi poslovni prostori in posodobitev informacijske tehnologije omogočajo še boljšo delovno klimo.

V družini prijaznem podjetju svoje zaposlene spodbujajo v zdrav način življenja. V letu 2015 so postali »Ambasador zdravih delovnih mest« in podpisnik memoranduma »Iniciativa za zdrava delovna mesta« v okviru projekta GZS.

Računovodski servis Karmen d.o.o. svojo odličnost potrjuje s številnimi certifikati: pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, vodeno pod zap. št. 1 in so vpisani v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov. So tudi prejemnik certifikata Zlata odličnost AAA in Excellent SME.

V lokalnem okolju so prepoznani kot družbeno odgovorno podjetje za kar skrbijo z različnimi oblikami donatorstva in sponzorstva.

 

 

Vse to je doprineslo k odločitvi strokovne komisije, da družbo Karmen d.o.o. iz Lukovice že četrto leto zapored izbere za Naj računovodski servis v kategoriji malih servisov.

Vsi delavci v našem servisu se zavedamo, da takšno edinstveno zaporedje uspeha ne državni ravni ne bi bilo mogoče brez naših strank, partnerjev in prijateljev. To je ponovno prepoznala tudi strokovna komisija Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije in nam četrtič zapored podelila naziv NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS v kategoriji malih servisov. Zahvaljujemo se vam za podporo in zares odlično sodelovanje in se priporočamo tudi v bodoče.

 

Povzel in sestavil: Miran Stopar

 


 

Obrazložitev nagrajenca izbora Mavrični pokal zdravja

 


 

AMBASADOR ZDRAVIH DELOVNIH MEST

 

Mavrični pokal zdravja se po mnenju Komisije za oceno prijav podeli podjetju Karmen. d.o.o., Lukovica. Gre za mikro družinsko podjetje, ki se ukvarja z računovodsko dejavnostjo. Vrednota podjetja je skrb za zaposlene in lastnika se zavedata pomena zdravja zaposlenih, zato v podjetju kljub omejenim resursom vlagajo v promocijo zdravja pri delu. Zaposlenim nudijo več kot je zakonski minimum.

Promocije zdravja so se lotili celostno in s temeljito poglobljeno analizo.

 • Delujejo v premišljeno ergonomsko opremljenih prostorih, kar se odraža v prijetnemu počutju zaposlenih.
 • Promovirajo redne preventivne zdravstvene preglede in posebej za okulistične preglede, zaposlenim krijejo tudi stroške zamenjave očal.
 • Uvedli so »dodatek za nekadilski dan« in tako kadilce stimulirajo za opustitev kajenja z denarno nagrado.
 • Spodbude v smislu zdravega življenja se nadaljujejo tudi zunaj delovnega mesta s skupinskimi aktivnostmi.
 • Pri svojem delu posebej skrbijo tudi za ohranjanje okolja s porabo in varčevanjem energije, ločevanjem odpadkov, uporabo meteorne vode in sodobno opremljenimi prostori. Promocijo zdravja pri delu obravnavajo in izvajajo celostno.
 • Skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu prenašajo tudi v ožje in širše poslovno okolje, so pravi ambasadorji promocije zdravja na delovnem mestu.
 • Ne gre le za sklop aktivnosti na delovnem mestu – ampak za način življenja, s katerim prispevajo tako k osebnemu zdravju in dobremu počutju, pozitivnim odnosom z deležniki v okolju kot tudi za trajnosten odnos do ohranjanja in vzdrževanja kakovosti naravnega okolja.

 

 

Podjetje Karmen d.o.o., Lukovica je na 1. natečaju doseglo najvišje število točk in je zato poleg Mavričnega pokala zdravja prejelo še t. im. prehodni Mavrični pokal zdravja. V imenu podjetja Karmen d.o.o., Lukovica sta pokala prejela Karmen in Miran Stopar

 

Poudarek:

 • skrb za optimalne delovne pogoje (zmanjševanje rizikov same narave dela);
 • ambiciozni motivacijski ukrepi za opuščanje slabih navad;
 • celovit in konsistenten pristop k PZD in obenem za čim bolj zdrav življenjski prostor;
 • kar vse razumejo tudi kot svoje širše poslanstvo.

 

Prehodni Mavrični pokal zdravja


Poleg že omenjenih podeljenih pokalov zdravja se v okviru projekta podeljuje tudi t. i. prehodni Mavrični pokal zdravja. Nosilec prehodnega Mavričnega pokala zdravja je podjetje, ki si je po oceni Komisije prislužilo največje število točk. To je podjetje: Karmen d.o.o. in lastnika družbe, ga. Karmen in g. Miran Stopar.

 

Povzel: Miran Stopar

 

 

O nas

 

Družba Karmen, podjetje za računovodske storitve, d.o.o., je bila ustanovljena 31. julija 1991, kot kapitalska družba z omejeno odgovornostjo v zasebni lasti. V sodni register je bila družba vpisana 10.09.1991. Sedež družbe je registriran na naslovu Spodnje Prapreče 38, pri Lukovici.

Družba ima v svoji registraciji vpisane različne dejavnosti oziroma posle, prvenstveno pa je bila ustanovljena z namenom opravljanja knjigovodskih storitev in obdelave podatkov v smislu vodenja knjigovodskih evidenc.

Imamo soglasje Upravne enote Domžale za:

 • opravljanje komercialnih poslov pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev,
 • knjigovodske storitve in obdelavo podatkov,
 • zastopanje in svetovanje s področja financ,
 • fotokopiranje.

 

Naše največje vrednote, ki jih lahko vedno izpostavimo:

 

 • dolgoletna tradicija naše družbe,
 • strokovnost in natančnost,
 • celovitost in raznovrstnost storitev,
 • velika odzivnost do strank in državnih institucij,
 • ter odlična organizacija delovnih procesov in poslovanja nasploh.

 

Zavestno in v soglasju s strankami prenašamo te vrednote v poslovne procese naših strank. Posledica navedenega je dolgoletno korektno sodelovanje s strankami, zadovoljstvo naših strank, prepoznavnost naše družbe tako na lokalnem področju, kot tudi širše, korekten odnos do lokalnih skupnosti, primerna odgovornost do družbe in okolja in nikakor ne nazadnje, zadovoljni delavci in lastniki družbe.

 

 

Naši cilji in usmeritve

 

Naši osnovni cilji družbe Karmen d.o.o. so:

 

 • želimo ostati visoko strokoven, natančen, kvaliteten in po cenah dostopen računovodski servis, ki ga vodi sposobno vodstvo in ima izobraženo, kakovostno in prijazno osebje,
 • našo dejavnost izvajamo na najvišjem nivoju in v skladu z veljavno zakonodajo, v korist naših strank in naročnikov naših storitev,
 • želimo, da je sodelovanje z organi, organizacijami in agencijami naše države zgledno in korektno,
 • in ne nazadnje, da nismo strošek našim strankam, ampak partner, ki lahko s svojim delom prispeva k uspešnemu poslovanju in večji dodani vrednosti.


Naše pravilo je, da morajo biti vsi postavljeni cilji v skladu z osnovnimi cilji družbe, realni in dosegljivi, da so tesno povezani z našim delom in da nas vsakodnevno motivirajo pri našem delu.

 

Želite izvedeti več?

 

 

 

Storitve

 

Računovodske in knjigovodske storitve

 

Opravljamo knjigovodske in računovodske storitve za:

 

 • samostojne podjetnike,
 • fizične osebe z registrirano dejavnostjo (odvetnike, prevajalce, zdravstvene delavce, umetnike in kulturne delavce,...),
 • družbe v zasebni lasti, oziroma pravne osebe zasebnega prava,
 • javna podjetja in proračunske porabnike,
 • društva, ustanove in zadruge,
 • osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost...

 

Vse naše stranke upravičeno pričakujejo, da se bomo srečali vsaj enkrat mesečno. Takrat je priložnost za razgovor o tekočem in nadaljnjem poslovanju družbe ali zavezanca, dokumentih in sodelovanju.

Naši odgovori na vaša vprašanja in nasveti v zvezi s tem, so brezplačni.

 

 

Ostale storitve

 

Izvajamo tudi naslednje storitve:

 

 • izvajanje kadrovske funkcije,
 • sodelovanje in pomoč pri pravnih in upravnih poslih naših strank,
 • izvajanje, oziroma pomoč pri izvajanju plačilnega prometa,
 • sodelovanje pri komercialnih poslih, drugo...

 

Vse naše stranke upravičeno pričakujejo, da se bomo srečali vsaj enkrat mesečno. Takrat je priložnost za razgovor o tekočem in nadaljnjem poslovanju družbe ali zavezanca, dokumentih in sodelovanju.

Naši odgovori na vaša vprašanja in nasveti v zvezi s tem, so brezplačni.

 

 

Zakaj izbrati računovodski servis KARMEN d.o.o.?

 

 • Celovita ponudba, profesionalnost in ugodna cena

 

Pomagamo pri izdelavi dokumentov, prevzamemo dokumente na vašem naslovu, jih knjigovodsko obdelamo, sporočimo doseženi rezultat in naše predloge za poslovanje v bodoče ter obračunamo svoje storitve po dejanskih količinah.

V družbi Karmen d.o.o. je redno zaposlenih pet delavcev. Presežek dela občasno rešujemo z nadurnim delom redno zaposlenih delavcev. Pomagamo si tudi s pogodbenimi delavci in s sodelovanjem s študentskim servisom.

Do danes se je tak način izvajanja dela pokazal kot pozitiven in varčen. Strankam naše družbe smo vsa naročila v okviru pogodbenih obveznosti kot tudi pri dodatno naročenih storitvah dosledno in zanesljivo izvedli do roka, ki je bil dogovorjen ali narekovan s strani države. Račun za opravljene storitve ne presega cen iz cenika.

 

 • Uspešno reševanje problemov, sodelovanje z različnimi strokovnjaki

 

Po potrebi sodelujemo s pravnimi strokovnjaki in raznimi službami, ki zagotavljajo pripravo in izdelavo pravnih in upravnih zadev. Strokovnjaki na področju računalniške opreme in računalniških orodij zagotavljajo podporo s svojo programsko opremo v blagovnem prometu pri naših strankah in pri računovodski obdelavi v naši družbi. Skupaj z njimi uspešno rešujemo vse probleme, ki se pojavljajo pri našem in vašem delu. Da poznamo svoje delo, da smo natančni, dosledni in da znamo sodelovati pri občutljivih primerih, priča tudi več uspešnih pritožb na odločbe, ki jih je izdala država in njeni organi. V korist naše stranke je bil rešen celo ustavni spor na področju uvoza in prodaje tuje literature, vezan na uskladitev slovenske zakonodaje s podpisanimi mednarodnimi pogodbami.

 

 • Ustrezno izobražen in usposobljen kader, natančnost, ažurnost

 

Predpogoj za pravilno in kvalitetno obdelavo knjigovodskih dokumentov je pravilno dokumentiranje poslovnih dogodkov in urejena dokumentacija. Za kakovost knjigovodske obdelave dokumentov so pomembni predvsem naslednji dejavniki: znanje, natančnost, kakovost ter ažurnost obdelave podatkov. Za kakovostno izvajanje računovodskih storitev je potreben ustrezno izobražen in usposobljen kader in sposobno vodstvo. V podjetju se trudimo biti strokovni, dosledni in natančni. Vodilo pri našem delu je, da je stranka naš delodajalec in »direktor«. Zato smo prijazni in vedno dosegljivi.

Držimo se načela, da team-sko delo v računovodstvu pomeni večjo kontrolo in hkrati manjšo možnost napak. Zato izvajamo vse faze dela pri knjigovodski obdelavi ločeno, z različnimi delavci. Prva kontrola prejetih dokumentov se izvede pri sortiranju in vlaganju ter pripravi za obdelavo. Druga pri samem vnosu podatkov v programe in tretja pri pregledu bruto bilanc in izdelavi delnih poročil. Vsako fazo izvaja druga delavka. Končne kontrole izvede delavka, ki pripravi medletna in letna poročila za zunanje prejemnike.

 

 

Reference

 

Zaupa nam preko 100 zadovoljnih strank (poslovnih in drugih subjektov).


Smo partnerji:

 • Gospodarskim družbam
 • Samostojnim podjetnikom s.p.
 • Zavodom zasebnim in javnim
 • Društvom
 • Samozaposlenim osebam (kulturniki, novinarji, odvetniki, zdravnik)
 • Kmetijska dejavnost
 • Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem nominiranih stroškov

 

Uspešnost naših strank je povezana s samo dejavnostjo, ki jo stranke izvajajo. Verjamemo, da so vsi visoko strokovno in praktično kvalificirani za opravljanje svojih storitev, ki jih ponujajo na prostem trgu. Seveda pa je pri tem pomembno tudi to, da jih računovodski servis stalno spremlja, analizira in v nadaljevanju s svojimi priporočili usmerja in pomaga. Drugače rečeno, računovodja se mora poistovetiti s stranko in delovati kot notranje računovodstvo, ne glede na to, da posamezna stranka ne more zahtevati ekskluzivne obravnave pogodbe o sodelovanju. Zato je potrebno dobro poznati postopke in naloge, ki jih v posamezni fazi svojega dela izvaja posamezna družba, samostojni podjetnik ali drug pravni subjekt.

Naša družba trenutno izvaja računovodske storitve za 109 subjektov. To pomeni beležiti vse poslovne dogodke, pripravljati določene dokumente, zagotavljati vse knjigovodske evidence... in seveda tudi zagotavljati analitično podporo pri delu, ki ga izvaja navedeno število naših strank. Pri tem ni zanemarljivo, da ima 109 naših strank kar 70 različnih šifer dejavnosti, ki opredeljujejo njihovo pretežno dejavnost. V računovodstvu Karmen se osredotočamo na to, da spoznavamo delo svojih strank, njegovo poslovno razmišljanje, navade, želje in potrebe, dejavnost... da potem postanemo tisto pravo „notranje" oziroma „lastno" računovodstvo.

 

Pridružite se tudi vi našemu krogu zadovoljnih strank.

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Zagotovljena strokovnost.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke