Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P.

RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P.
KontaktRAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P.
Adamičeva cesta 3D
1290 GROSUPLJE
Kontakt041/741-500
Kontaktdrago.kastelec@siol.net
Kontakt http://www.racunovodja-grosuplje.si/
Davčna št.:SI52446042
Direktor:DRAGO KASTELEC

 

RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P.

STROKOVNOST ŽE OD LETA 1993 

 

 

Pri nas boste poleg kakovostnega vodenja poslovnih knjig po konkurenčnih cenah deležni tudi svetovanja.

Pomagali Vam bomo pri branju bilanc, pri optimizaciji davka od dohodka iz dejavnosti, davka od dohodkov pravnih oseb (kdaj je pravi čas za nakup osnovnega sredstva, službenega avtomobila, ...) in Vam razložili vse tudi o drugih davkih, pri nas dobite informacije o Vašem poslovnem partnerju s katerim nameravate v bodoče sodelovati.

Pri nas bomo vedno dobro skrbeli za finančno poslovanje Vašega podjetja!

 

 

O nas

 

V podjetju RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P. dejavnost vodenja poslovnih knjig opravljamo od začetka leta 1993. Prej smo nabirali prakso 11 let na Davčni upravi. Na priporočilo takratnih strank smo se odločili, da stopimo na nasprotni breg in delamo za njih kot nebogljene glede davčne zakonodaje in odnosa z Davčno upravo. Tako smo pričeli z nekaj več kot desetimi s.p.-ji.

Trenutno smo redno zaposleni trije računovodje in vodimo poslovne knjige za 50 - 60 samostojnim podjetnikom, d.o.o., društvom.

Velik poudarek dajemo izobraževanju in timskemu delu. Sproti se izobražujemo pri več organizacijah, kot so Davčno izobraževalni inštitut, OZS, GZS, kjer smo tudi aktivni člani.


Od marca 2007 pa smo tudi vključeni v franšizno skupino SIMIČ&PARTNERJI.

 


Naša prednost je v tem, da smo vam za informacije in pomoč na razpolago NON-STOP ali 24 ur na dan.

 

 

Se ne znajdete več med številnimi obrazci, ki jih je potrebno pošiljati raznim ustanovam?


Pridite k nam!

 

 

Storitve

 

FINANČNO-RAČUNOVODSKE STORITVE TER DAVČNO SVETOVANJE:

 

VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, DRUŠTVA IN PODJETJA:

 

 • evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS ter drugih predpisih s področja računovodstva, ki veljajo v RS,
 • spremljanje terjatev in obveznosti (saldokontov),
 • vodenje analitičnega knjigovodstva ( stroškov in prihodkov),
 • vodenje registrov osnovnih sredstev,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje blagajniškega knjigovodstva,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije in asignacije,
 • izdelava računov,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja

 

SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL ZA POTREBE DAVČNIH IN OSTALIH INA TITUCIJ:

 

 • obračun DDV,
 • izdelava zaključnih računovodskih izkazov,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4),
 • poročanje za statistiko finančnih računov (AJPES-u),
 • poročanje letnih poročil AJPES-u,..

 

OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV:

 

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov fizičnih oseb:
 • osebni dohodek,
 • najemnine,
 • avtorski honorar,
 • podjemna pogodba,
 • ter obračun odtegljajev,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb iz področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
  - obračun dohodnine zaposlenih in priprava poročil,
 • poročanje o izplačanih plačah AJPES-u,..

 

FINANČNE STORITVE:

 

 • priprava dokumentacije in pomoč pri sestavi vlog za pridobitev kreditov.

 

DAVČNO SVETOVANJE:

 

 • izdelava davčnih izkazov,
 • davčno načrtovanje,
 • svetovaje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb,
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje,
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi,
 • ter mnogo drugega.

 

Z vsako stanko se posebej dogovorimo o željenem obsegu storitev in poskušamo sleherno željo tudi uresničiti. Naš cilj je zadovoljna stranka.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektrosnkega poslovanja (OpPIS).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko bančnih programov).

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji , d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • sindikati,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

ZAKAJ IZBRATI RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S.P.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!

 

 

Telefonska št.: 041/741-500

E-mail naslov: drago.kastelec@siol.net

 

Z veseljem vam bomo pomagali!

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke