Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S .P .

RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S .P .
KontaktRAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S .P .
Adamičeva cesta 3D
1290 Grosuplje
Kontakt041/ 741 500
Kontaktdrago.kastelec@siol.net
Kontakt www.racunovodja-grosuplje.si
Davčna št.:SI52446042
Direktor:DRAGO KASTELEC

 

RAČUNOVODSKI SERVIS

DRAGO KASTELEC S .P.

 

Se pri poslovanju vašega podjetja soočate s težavami, ki Vam jih povzroča vodenje poslovnih knjig, davčna zakonodaja, neplačniki in še kaj za kar Vam jemlje dragocen čas, katerega bi lahko namenili svojemu delu?

Se ne znajdete več med številnimi obrazci, ki jih je potrebno pošiljati raznim ustanovam?

Pridite k nam!

 

 

Pri nas boste poleg kakovostnega vodenja poslovnih knjig po konkurenčnih cenah deležni tudi svetovanja.

Pomagali Vam bomo pri branju bilanc, pri optimizaciji davka od dohodka iz dejavnosti, davka od dohodkov pravnih oseb (kdaj je pravi čas za nakup osnovnega sredstva, službenega avtomobila, ...) in Vam razložili vse tudi o drugih davkih, pri nas dobite informacije o Vašem poslovnem partnerju s katerim nameravate v bodoče sodelovati.

 

Pri nas bomo vedno dobro skrbeli za finančno poslovanje Vašega podjetja!

 

 

O NAS

Dejavnost vodenja poslovnih knjig opravljamo od začetka leta 1993. Prej smo nabirali prakso 11 let na Davčni upravi. Na priporočilo takratnih strank smo se odločili, da stopimo na nasprotni breg in delamo za njih kot nebogljene glede davčne zakonodaje in odnosa z Davčno upravo. Tako smo pričeli z nekaj več kot desetimi s.p.-ji.
Trenutno smo redno zaposleni trije računovodje in vodimo poslovne knjige za 50 - 60 samostojnim podjetnikom, d.o.o., društvom.
Velik poudarek dajemo izobraževanju in timskemu delu. Sproti se izobražujemo pri več organizacijah, kot so Davčno izobraževalni inštitut, OZS, GZS, kjer smo tudi aktivni člani.
Od marca 2007 pa smo tudi vključeni v franšizno skupino SIMIČ&PARTNERJI.
Naša prednost je v tem, da smo vam za informacije in pomoč na razpolago NON-STOP ali 24 ur na dan.

 

ŽELITE IZVEDETI VEČ?

 

 

STORITVE

 

FINANČNO-RAČUNOVODSKE STORITVE TER DAVČNO SVETOVANJE.

VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, DRUŠTVA IN PODJETJA:

 • evidentiranje poslovnih dogodkov po SRS ter drugih predpisih s področja računovodstva, ki veljajo v RS,
 • spremljanje terjatev in obveznosti (saldokontov),
 • vodenje analitičnega knjigovodstva ( stroškov in prihodkov),
 • vodenje registrov osnovnih sredstev,
 • obračun amortizacije,
 • vodenje blagajniškega knjigovodstva,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • priprava predlogov za kompenzacije, cesije in asignacije,
 • izdelava računov,
 • medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja.

SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL ZA POTREBE DAVČNIH IN OSTALIH INŠ- TITUCIJ:

 • obračun DDV,
 • izdelava zaključnih računovodskih izkazov,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4),
 • poročanje za statistiko finančnih računov (AJPES-u),
 • poročanje letnih poročil AJPES-u,..

 OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov fizičnih oseb:
 • osebni dohodek,
 • najemnine,
 • avtorski honorar,
 • podjemna pogodba,
 • ter obračun odtegljajev,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb iz področja zakonodaje o osebnih
 • prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • obračun dohodnine zaposlenih in priprava poročil,
 • poročanje o izplačanih plačah AJPES-u,..

 FINANČNE STORITVE:

 • priprava dokumentacije in pomoč pri sestavi vlog za pridobitev kreditov.

 DAVČNO SVETOVANJE:

 • izdelava davčnih izkazov,
 • davčno načrtovanje,
 • svetovanje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb,
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje,
 • kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi,
 • ter mnogo drugega. Z vsako stranko se posebej dogovorimo o željenem obsegu storitev in
 • poskušamo sleherno željo tudi uresničiti. Naš cilj je zadovoljna stranka.

 


SODELUJEMO Z:

 • mikro, majhnimi podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji) ,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
  ...

 

Svoje storitve nudimo na območju regije 01 z okolico.

 

ZAKAJ IZBRATI RAČUNOVODSKI SERVIS DRAGO KASTELEC S .P. ?

 

 

KJE SMO?

Avtocesto Ljubljana - Novo mesto zapustite lahko na prvem izhodu za Grosuplje in se peljete naravnost do Grosuplja (cca 2km) in ko pridete skozi drugo križišče nasproti sodišča na levi strani ugledate naš servis.

 

 

STOPITE Z NAMI V STIK

 

 

Telefon: (041) 741 500

     e-mail: drago.kastelec@siol.net

 

  V veselje nam bo sodelovati z vami.

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke