Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

OZ MAGRO, Grosuplje z.o.o.

OZ MAGRO, Grosuplje z.o.o.
KontaktOZ MAGRO, Grosuplje z.o.o.
Ob Grosupeljščici 1B
1290 GROSUPLJE
Kontakt01/786-6110, 01/786-6111
Kontakt031/443-263, 041/752-279
Kontakt01/786-6124
Kontaktmagro@oz-magro.si
Kontakt http://racunovodstvo-magro.si/
Davčna št.:SI90100573
Direktor:ANA JAVORNIK

 

OZ MAGRO Grosuplje z.o.o.

Pravi partner za vse, ki cenite le najboljše!

 

 

O podjetju

 

OZ Magro se je rodila iz potreb po lažjem pridobivanju poslov in plačevanju nižjih prometnih davkov podjetnikov, kot nadgradnja takratnega Združenja obrtnikov v Grosupljem. Potem, ko je v prvem desetletju svojega obstoja služila predvsem namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena, se je v naslednjem desetletju povsem preusmerila v izvajanje finančno-računovodske funkcija za podjetnike, mala in srednja podjetja, društva in zavode in do danes dvignila kvaliteto svoje ponudbe na zavidljivo raven.

Že pred šestindvajsetimi  leti so podjetniki v občini Grosuplje razmišljali o povezovanju, v kar jih je že takrat silila družbena klima in razvoj gospodarstva. Njihova vizija je bila ustanovitev zadruge po vzoru evropskih držav.

Delovanje zadruge je bilo v obdobju hitrega razvoja podjetništva zelo pestro, saj se je morala zelo hitro prilagajati nenehnim spremembam okolja. Raznolikost njenih članov je onemogočala specializacijo, ki je bila bistvena za razvoj konkurenčnih prednosti. Kljub temu je zadruga sledila potrebam svojih članov in širila obseg poslovanja tudi na druga področja, ki so bila za njen razvoj odločilnega pomena.

Kot pomemben zastavljen cilj je bila tudi krepitev finančne moči, saj le kapitalsko močna organizacija nudi svojemu članstvu potrebno podporo in omogoča njihov hitrejši razvoj. S tem namenom je bila ustanovljena Hranilno kreditna služba, ki se je v nekaj letih uspela razviti v eno prvih hranilnic v Sloveniji in se kasneje združila v Hranilnico LON d.d.

Ob sodelovanju Območne obrtne zbornice Grosuplje je zadruga širila svojo dejavnost na področju finančno-računovodskih storitev, ter jo ob dolgoletnih izkušnjah ter s posluhom do potreb svojih članov uspela razviti na visoko-kakovostno raven.

Poznamo svojo stroko, razlikujemo pa se po sposobnosti razumevanja širine, celovitosti poslovanja ter poslovnega okolja. Zaradi bogatih izkušenj ter dolgoletnega delovanja na tem področju, vam naš računovodski servis lahko ponudi ter zagotovi celovito ter kakovostno storitev s posluhom za individualne potrebe posamezne stranke.

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

 

Računovodstvo

 

Biti pred konkurenco. To lahko dosežete predvsem s pomočjo kvalitetnih računovodskih informacij. Za optimizacijo poslovnih procesov potrebujete prave informacije ob pravem času na pregleden in učinkovit način, ki vam jih lahko posreduje le računovodstvo z znanjem, s svojimi informacijskimi rešitvami in tehnologijo.

Naša naloga v vlogi vašega računovodja je nekakšen kompas, ki vam pomaga pri rasti in razvoju podjetja ter vam hkrati pomaga ugotoviti, kakšno je finančno stanje podjetja in vam pokaže smer poslovne in finančne politike. 

Urejeno računovodstvo pomeni bistveno več kot samo knjiženje poslovnih dogodkov. Naše stranke so za nas poslovni partnerji v pravem smislu besede saj vsakega od njih obravnavamo individualno in mu zagotavljamo ažurno in natančno spremljanje njihovega poslovanja, nudimo jim prave in kvalitetne računovodske informacije, na podlagi katerih vodstvo lahko sprejema pravilne odločitve.

S svojo ekipo usposobljenih računovodij vam nudimo celotno paleto storitev računovodenja od vodenja računovodstva po stroškovnih mestih in projektih, obračuna DDV-ja, obračuna plač in socialnih prispevkov, elektonsko bančništvo, izdelavo raznih poročil, izdelavo medletnih in letnih računovodskih poročil, organizacijo računovodstva in priprava računovodskih usmeritev. 

Z uporabo sodobne informacijske tehnologije smo racionalizirali poslovanje z enkratnim vnosom podatkov. S poznavanjem dejavnosti vsake naše stranke dosegamo boljšo storilnost s pomočjo naših izkušenih računovodij.

Veliko nam pomenijo dobri poslovni običaji in do stranke pristopamo individualno glede na njene potrebe.

Naše storitve so prilagojene srednjim in majhnim podjetjem in podjetnikom, zavodom in društvom za katere izvajamo storitve prilagojene njihovi dejavnosti in obsegu poslovanja

 

Vsem našim strankam nudimo tudi možnost elektronskega poslovanja - program iCenter. 

 

Davčno svetovanje

 

Podjetje na trgu ne želi zgolj preživeti, temveč tudi zmagati.Zato mora vodstvo obvladovati svoje poslovne procese in ohranjati prednost. Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, ni dovolj zgolj računovodski vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi strokovno znanje s področja davčne zakonodaje in prakse s tega področja. Skrbno načrtovana davčna politika podjetja vam lahko ustvari davčne prihranke.

Cilj davčnega svetovanja je oblikovanje davčne strategije za ugotavljanje davčnih posledic na načrtovane poslovne odločitve in v okviru tega izbrati tudi z davčnega vidika najugodnejšo odločitev.

S strankami skozi celo poslovno leto sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev za dosego najugodnejših davčnih obremenitev v okviru veljavne davčne zakonodaje.

V okviru davčnega svetovanja vam:

 • Individualno davčno svetujemo s področja davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in prispevkov in drugih davkov.
 • Sestavljamo in optimiziramo davčne obračune.
 • Svetujemo v zvezi s pričetkom opravljanja dejavnosti in izbiri ustrezne statusno pravne oblike.
 • Svetujemo pri zapiranju dejavnosti, pri preoblikovanju iz ene statusno pravne oblike v drugo, pri uporabi službenih vozil in pri koriščenju drugih bonitet ter reševanje davčnih zagat povezanih s poslovanjem.


Pri davčnih kontrolah smo prisotni pri celotnem postopku. Naši svetovalci vam opravijo tudi preventivni davčni pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov.

 

 

Poslovni načrt

 

Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik opiše svoje poslovne cilje, opredeli poti in načine za dosego teh ciljev. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Pripravlja se ga pred ustanovitvijo novega podjetja, za namene iskanja zunanjega kapitala za financiranje obstoječega podjetja, pri prestrukturiranju ali preobratu v poslovanju obstoječega podjetja, ob iniciranju novega projekta, ob pripojitvah, spojitvah ipd.

Poslovni načrt zajema pet pomembnih korakov:

 • Informacije primarnih in sekundarnih virov.
 • Analizo stanja v panogi (konkurenti, dobavitelji, kupci).
 • Pozicioniranje podjetja glede na panogo.
 • Načrt vstopa na trg in načrt trženja.
 • Finančne projekcije (izkaz uspeha, bilanca stanja ipd.).


S poslovnim načrtom pridobimo boljši pregled panoge v kateri poslujemo, pregled nad aktivnostmi, ki jih želimo izvajati, boljše poznavanje posla ki ga opravljamo, možnost odkrivanja napak pri poslovanju, lažje prepoznavanje priložnosti na trgu, odkrivanje in lažje izogibanje nevarnostim in možnost ocenjevanja uspešnosti poslovanja.

 

Poslovni načrt vsebuje poglavja, ki opisujejo značilnosti posla:

 • Panoga podjetje in njegovi proizvodi/storitve.
 • Raziskava in analiza trga.
 • Razvoj in izvajanje dejavnosti.
 • Ekonomika posla.
 • Načrt trženja.
 • Finančne projekcije.
 • Predvidena ponudba podjetja.
 • Ocena tveganj in problemov.
 • Terminski načrt.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajane preko vseh bančnih programov).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

 

Svoje storitve nudimo na področju regije 01. V primeru elektronskega poslovanja, pa tudi po celi Sloveniji.

 

 

 

Zakaj izbrati  OZ MAGRO, Grosuplje z.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

        Telefonske št.:    

01/786-6110, 01/786-6111

  031/443-263, 041/752-279

                               

       E-mail naslov:  

 magro@oz-magro.si

 

Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke