Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

MINISAGE d.o.o.

MINISAGE d.o.o.
KontaktMINISAGE d.o.o.
Dunajska cesta 156 (1000 LJUBLJANA- Stavba WTC), P.E. Cesta Staneta Žagarja 25
4000 KRANJ
Kontakt040 372 047
Kontakt04 232 42 20
Kontaktmila.bosiger@gmail.com
Kontakt http://www.racunovodstvo-bosiger.si/
Davčna št.:SI74037650
Direktor:BOSIGER MILA

 

O podjetju

 

Naše družinsko podjetje je nastalo na podlagi dolgoletnih delovnih izkušenj s področja knjigovodstva in računovodstva. Od leta 2000 smo dejavnost opravljali kot registrirana fizična oseba (s. p.).

Zaradi novih pogledov na bodoče poslovanje smo leta 2009 registrirali podjetje Minisage d. o. o.

Urejamo in obdelujemo podatke v knjigovodskih listinah, ki so lahko v papirni ali pa v elektronski obliki. Svetujemo, kako pravilno oblikovati knjigovodske listine z vsemi elementi, ki po predpisih morajo biti sestavni del takih listin. Opravimo tudi nadaljnji zapis teh listin po pravilih in v tako obliko, ki uporabnikom omogoča takojšen vpogled v stanje sredstev, obveznosti, terjatev in drugo.

Izdelava računovodskih obračunov celotnega podjetja ali posamezne enote podjetja. Poleg ustaljenih, že poznanih poročil, ki jih od nas zahtevajo zunanji uporabniki računovodskih informacij, kot so Ajpes, Durs, Surs, Banka Slovenije, Poslovne banke itd., izdelujemo tudi tematska poročila, prilagojena potrebam vsake stranke, kar je naša posebnost.

 

Želite izvedeti več?

 

 

Storitve

 

KNJIGOVODSTVO

 

Urejamo in obdelujemo podatke v knjigovodskih listinah, ki so lahko v papirni ali pa v elektronski obliki. Svetujemo, kako pravilno oblikovati knjigovodske listine z vsemi elementi, ki morajo biti po predpisih del teh listin. Opravimo tudi nadaljnji zapis teh listin, v skladu s pravili in v tako obliko, ki uporabnikom omogoča takojšen vpogled v stanje sredstev, obveznosti, terjatev in ostalo.

 

Naše knjigovodske storitve obsegajo:

 

 • analitične evidence saldakontov kupcev, dobaviteljev
 • poročila izdelana iz takih evidenc v pisni ali elektronski obliki
 • tekoče opominjanje plačniško nediscipliniranih poslovnih partnerjev, kupcev
 • pridobivanje potrjenih izpisov odprtih terjatev kupcev
 • priprava podlage za izvršilne predloge
 • obračun zamudnih obresti na neplačano terjatev
 • ob stečaju vašega kupca prijava vaših terjatev v stečajno maso
 • navodila za vodenje analitične materialne evidence, materiala, blaga, proizvodov
 • navodila za spremljanje stanja materiala in blaga
 • druga navodila in opravila s področja knjigovodstva, po dogovoru s stranko

 

 

RAČUNOVODSTVO

 

Izdelava računovodskih obračunov celotnega podjetja ali posamezne enote podjetja. Poleg ustaljenih, že poznanih poročil, ki jih od nas zahtevajo zunanji uporabniki računovodskih informacij, kot so Ajpes, Durs, Surs, Banka Slovenije, Poslovne banke itd., izdelujemo tudi prav posebna poročila, prilagojena potrebam posameznih strank, kar je naša posebnost.

Naš računovodski servis se poglobi v strankino dejavnost, analizira obstoječo organizacijo in procese. Na podlagi tega izdela najboljši preglednik preteklih dogodkov, ki poslovodstvu pokaže dejansko sliko preteklega poslovanja. Kot že omenjeno, izdelujemo te preglede za celotno podjetje in za posamezne enote podjetja.

 

Katere so naše računovodske storitve:

 

 • izdelava mesečnih poročil za notranje uporabnike računovodskih informacij (poslovodstvo)
 • izdelava poročil za poslovno banko za pridobitev novih denarnih sredstev ali za podaljšanje že obstoječih posojil
 • izdelava obračunov davka na dodano vrednost
 • vodenje stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih
 • usklajevanje analitičnih materialnih evidenc s stanji v glavni knjigi
 • izdelava letnih poročil za Ajpes
 • izdelava lenega obračuna davka na dohodek pravnih oseb
 • poročila za Statistični urad RS
 • poročila za Banko Slovenije
 • navodila o urejanju pravilnikov o delovnih razmerjih v panogi
 • obračun plač za zaposlene
 • navodila za obračunavanje stroškov prevoza, prehrane, terenskih dodatkov ter informacije o pravicah zaposlenih do teh dodatkov
 • navodila za obračunavanje in izplačevanje potnih stroškov za službena potovanja doma in v tujini
 • poročila o izplačanih plačah in dodatkih
 • obračun po podjemnih pogodbah, priprava plačilnih nalogov ter elektronsko oddajanje obrazcev na davčni urad
 • obračun avtorskih pogodb za fizične osebe in za osebe z registrirano dejavnostjo
 • priprava podatkov paketov nalogov za elektronsko vplačilo in obrazcev za elektronsko oddajanje obračunov
 • obvestila o izplačanih dohodkih ob koncu leta za obračun dohodnine
 • pripravljanje obrazcev za izračun pokojninske dobe (M4)

 

 

PREDRAČUNAVANJE

 

RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE


V našem računovodskem servisu se ukvarjamo tudi s planiranjem prihodnjih poslovnih dogodkov.

 

Računovodsko predračunavanje upošteva:

 

 • Planiranje, ki je del strategije dejavnosti, izidi te dejavnosti so plani, ki jih sprejemajo vodilni ljudje v podjetju. Ti plani so lahko kratkoročni ali dolgoročni.
 • Poslovno načrtovanje je predvidevanje prihodnjih dogodkov in poslovnih pričakovanj, ki je v pristojnosti vodilnih ljudi podjetja ali oddelkov.

 

Računovodsko predračunavanje opravljajo nosilci računovodske dejavnosti in zajema:

 

 • obdelavo podatkov o prihodnjih sredstvih in njihovih virih ter o prihodnji finančni in poslovni uspešnosti
 • izdelavo predračunskih računovodskih poročil o pričakovanem finančnem in premoženjskem stanju
 • izdelavo različnih računovodskih predračunov

 

RAČUNOVODSKI NADZOR


Računovodski nadzor je sestavni del naše organiziranosti. S samo organizacijo knjigovodstva in računovodstva poskrbimo, da se pojavljanje napak prepreči ali takoj odpravi.

Kontroliranje podatkov v knjigovodstvu in računovodstvu poteka sprotno in nenehno ter zajema: nadziranje pridobljenih podatkov, ki prihajajo v knjigovodstvo, ter nadziranje obdelave podatkov, ki so sestavina bodočih poročil.

 

 • O obliki in vsebini nastalih pomanjkljivosti obveščamo odgovorne osebe v podjetju, ki je naročnik storitev.
 • Ob zunanjih kontrolah sodelujemo od začetka do konca z revizorji ali davčnimi organi.

 

 

SVETOVANJE

 

RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE


Pri našem delu smo dolžni spoštovati pravila, ki nam jih nalaga zakonodajalec, in ki so za vse pravne subjekte zavezujoča. Pozorno spremljamo vse novosti s področja davkov, računovodstva in druge pravne predpise, ki vplivajo na poslovanje podjetij za katera skrbimo. Ob tem redno obveščamo naše stranke o spremembah in pomagamo da te spremembe čim manj obremenjujejo njihovo glavno dejavnost.

 

Novoustanovljenim podjetjem in samostojnim podjetnikom ponujamo svetovanje na področjih:

 

 • urejanja poslovne dokumentacije
 • pravila pri izstavitvi računov
 • pravila pri prejemanju računov in njihovi likvidaciji
 • stroški, kateri so davčno priznani in kateri niso davčno priznani
 • stroški zaposlovanja kadrov, razni predračuni
 • vaše obveznosti ob začetku poslovanja itd.

 

 

Cenik

 

Zavedamo se, da je danes v vsaki gospodarski dejavnosti močna konkurenca, zato ne ponujamo cenovno sumljivo ugodnih storitev, ki se na koncu izkažejo za zelo drage. Ponujamo pa kvalitetne in strokovne storitve za ceno, ki je optimalna za vsako podjetje ali samostojnega podjetnika.

Potrudili se bomo, da vam omogočimo čim lažji in hiter začetek sodelovanja z nami. Ceno oblikujemo na skupnem sestanku z vami tako, da analiziramo obstoječe stanje, ugotovimo potreben obseg dela in na podlagi dogovora sklenemo pogodbo.

Na podlagi podatkov, ki jih izpolnite na kontaktnem obrazcu na naši spletni strani, vam lahko že po elektronski pošti posredujemo okvirno ponudbo. Že veliko naročnikov je na osnovi naše ponudbe sprejelo odločitev za sodelovanje z nami. Ni jim žal.

Cena naših storitev znaša že od 60 € mesečno. To pomeni celovito računovodsko storitev za pravne osebe ali samostojnega podjetnika, ki ima mesečno le nekaj prejetih in nekaj izdanih računov.

 

 

Mnenja strank

 

 • »Čisti računi, dobri prijatelji.« To je najkrajše priporočilo, ki ga lahko dam računovodskemu servisu Mile Bosiger. Odlikujejo ga spoštovanje dogovorov, natančnost in preglednost dela.

Branimir Nešović, direktor založbe Modrijan

 

 • Pri našem poslovanju sem si vedno želela sodelovanja z zanesljivim, hitrim in odzivnim računovodskim servisom, ki s svojo strokovnostjo takoj rešuje vsa vprašanja in nudi stabilno storitev na katero se vedno lahko zaneseš.
  Računovodstvo Bosiger s.p. je točno tak računovodski servis in ustreza vsem mojim zahtevam in pričakovanjem, zato sem zelo zadovoljna, da sodelujem z njim.

Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o

 

 

Zakaj izbrati MINISAGE d.o.o.?

 

​Naše storitve so kvalitetne in korektne, a obenem zelo konkurenčne. Ceno storitev določamo skupaj s stranko. Dogovorjena cena ostaja nespremenjena in se ne poračunava za pretekla obdobja.

Za letna računovodska poročila (zaključne račune) omogočamo plačilo v daljšem plačilnem roku ali plačilo na obroke.

 

Posebno ugodne storitve svetovanja ponujamo novoustanovljenim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, zlasti pri vprašanjih:

 

 • kako urejati poslovno dokumentacijo
 • na kaj biti pozoren pri izstavljanju in prejemanju računov
 • kateri stroški so davčno priznani in kateri ne
 • kakšni so stroški zaposlovanja novih kadrov
 • obveščanje o novostih na davčnem in finančnem področju

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Zanesljiv računovodski servis!

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke