Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

MILOS računovodske in pravne storitve, d.o.o.

MILOS računovodske in pravne storitve, d.o.o.
KontaktMILOS računovodske in pravne storitve, d.o.o.
Sokolska ulica 5
1295 IVANČNA GORICA
Kontakt+386 (0)40 238 470
Kontakt+386 (0)40 286 496, +386 (0) 40 320 074
Kontaktinfo@milos.si
Kontakt http://www.milos.si/
Davčna št.:87727102
Direktor:MIHA ZUPANC BLATNIK

 

RAČUNOVODSKO-PRAVNI SERVIS S 25. LETI TRADICIJE

"Nismo samo računovodstvo, smo tudi vaša pravna služba!"

 

O nas

 

"IZ RAČUNOVODSTVA V RAČUNOVODSKO-PRAVNI SERVIS"

 

MILOS d.o.o. je družinsko podjetje z 20-letno tradicijo, ki nam je prinesla dragocene izkušnje in nas privedla do spoznanja, da s sodelovanjem računovodske in pravne stroke dosegamo boljše rezultate. Vizijo podjetja smo tako zastavili v strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju na obeh področjih v želji našim noročnikom nuditi celostno storitev, ki zajema računovodske in pravne storitve na najvišji strokovni ravni.

 ta namen smo oblikovali dva ločena oddelka, oddelek računovodstva in oddelek pravne pisarne, ki medsebojno tesno sodelujeta in se dopolnjujeta. Ustvarili smo računovodsko-pravni servis.

Vrhunsko izobraženi kader ter konstantno sodelovanje in izobraževanje na področju računovodstva ter posebej na področju pravnih znanosti, zlasti davčnega, gospodarskega, insolvenčnega, delovnega prava nam omogoča držati korak z množičnimi spremembami zakonodaje in uspešno najti njim prilagojene rešitve, kjer sama računovodska stroka nemalokrat zaostaja.

 

ODGOVORNOST

 

Našo dejavnost opravljamo vestno, pošteno, s spoštovanjem kodeksa poklicne etike. Pri zastopanju in izpolnjevanju obveznosti do naših naročnikov smo v skladu z veljavnimi predpisi zavezani k ravnanju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Svojo odgovornost imamo zavarovano pri zavarovalnici. Zavarovanje odgovornosti nudi celovito kritje pred odškodninskimi zahtevki, ki bi jih tretje osebe lahko uveljavljale zaradi strokovnih napak, ki bi nastale pri opravljanju naše dejavnosti. Obenem pa zavarovanje krije tudi odgovornost zaradi morebitnih nesreč ali podobnih dogodkov, ki bi se pripetile v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti. To v praksi pomeni, da v primeru nastanka zavarovalnega primera oziroma naše strokovne napake zavarovalnica našemu naročniku nemudoma izplača vso nastalo škodo.

 

OGLEJTE SI NAŠE REFERENCE!

 

 

Želite o nas in o naših storitvah izvedeti več?

 

Pokličite nas: +386 (0)40 238 470+386 (0)40 286 496, +386 (0) 40 320 074

Pišite nam: info@milos.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami!

 

 

Računovodske storitve

 

Računovodske storitve opravljamo strokovno in skladno z Zakonom o gospodarskih družbah ter slovenskimi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za osebe zasebnega prava (d.o.o., s.p., d.d., d.n.o., zasebnike, z.o.o., društva, …).

Z vsakim naročnikom se podrobno pogovorimo o načinu in posebnostih njegovega poslovanja, njegovih specifičnih željah in mu predlagamo alternativne rešitve s ciljem racionalizacije in nižanja stroškov poslovanja. Tako ugotovimo katere računovodske storitve potrebuje ter mu, v kolikor izrazi željo, omogočimo aktivno participacijo v skladu z njegovimi zmožnostmi.

Dokumentacijo lahko dostavljate osebno, z uporabo fizične ali elektronske pošte ali pa se dogovorimo, da jo prevzema naše osebje. Pri opravljanju storitev uporabljamo visokoprilagodljivo lastno programsko opremo, ki je združljiva s katerokoli programsko opremo na slovenskem trgu.

 

Za naročnike opravljamo celovite računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige
 • vodenje evidence kupcev in dobaviteljev
 • vodenje knjige prejetih in izdanih računov
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje seznama osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračun osebnih dohodkov (plače, podjemne in avtorske pogodbe)
 • obračun prispevkov zavezancev za socialno varnost
 • izdelava letnega poročila za AJPES
 • izdelava davčne bilance za DURS
 • izdelava medletnih poročil in pojasnil za banke
 • izdelava poročil za Banko Slovenije
 • izdelava statistike finančnih računov
 • izpis odprtih postavk in obračun obresti
 • svetovanje pri pridobivanju finančnih sredstev
 • pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev
 • kadrovsko svetovanje in svetovanje pri izbiri podlage zavarovanja
 • priprava poslovnih načrtov, cenitve premičnin, podjetij
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja
 • druge storitve na željo stranke

 

Vse vrste pravnega svetovanja in pravnih storitev v sodelovanju z našim oddelkom izvaja oddelek pravne pisarne v okviru osnovne pravne podpore, ki ste je deležni kot naš naročnik računovodskih storitev.

Več o osnovni pravni podpori... ali več o prednostih naših storitev... ali preverite našo posebno ponudbo...

 

 

Pravne storitve

 

V pravni pisarni opravljamo pravne storitve s področja davčnega, gospodarskega, insolvenčnega, delovnega in potrošniškega prava. Pravne storitve obsegajo pravno svetovanje, pogodbe, predloge, ugovore, izpeljava pravnih postopkov in druga dejanja s pravnimi učinki.

Stranke lahko naročijo enkratno storitev ali pa se odločijo za ugodnejšo, pogodbeno obliko sodelovanja.

Naročnikom enkratnih storitev izvedbo storitve zaračunamo po odvetniški tarifi z 20% popustom. Ta oblika sodelovanja je dražja saj moramo pri vsakem posameznem naročniku poleg seznanitve z zadevo spoznati tudi način in naravo njegovega poslovanja, po potrebi tudi njegov način knjigovodstva, cilje njegovega vodstva in druge dejavnike, ki vplivajo na vodenje in zaključek posamezne zadeve.

Pri pogodbeni obliki sodelovanja gre za trajnejšo obliko sodelovanja, ki omogoča hitrejše sprejemanje odločitev in reševanje zaupanih zadev saj smo ves čas na tekočem z naročnikovim načinom poslovanja in posebnostmi. Naročniku, ki se odloči za redno obliko sodelovanja na mesečni ravni, za plačilo mesečnega pavšalnega zneska zagotavljamo osnovno pravno podporo, ki pomeni določen obseg pravnih storitev, ki ga pravni subjekt potrebuje za pravno varno poslovanje. Ta obseg pravnih storitev je odvisen od obsega poslovanja naročnika kot gospodarskega subjekta oziroma njegove velikosti v skladu s klasifikacijo družb po Zakonu o gospodarskih družbah (ki upošteva prihodke, število zaposlenih in velikost aktive v bilanci stanja).

Da bi naročnikom zagotovili čim ugodnejši mesečni pavšalni znesek smo upoštevaje omenjeno klasifikacijo družb oblikovali dva obsega osnovne pravne podpore, ki zagotavljata minimalen obseg pravnih storitev, ki ga povprečen gospodarski subjekt potrebuje za pravno varno poslovanje:

 

 • OSNOVNA PRAVNA PODPORA ZA MIKRO PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE *
 • OSNOVNA PRAVNA PODPORA ZA "VEČJA" PODJETJA *

 

Z vsebino posameznega paketa osnovne pravne podpore se lahko seznanite na pododelku pravna podpora.

 

*Naročnikom, ki z nami sklenejo pogodbo o opravljanju računovodskih storitev, za čas trajanja te pogodbe podarimo ustrezen paket osnovne pravne podpore.

 

 

 

Naše prednosti

 

 • 25 let izkušenj v računovodstvu
 • Pravna pisarna
 • Garancija zadovoljstva
 • Izključno univerzitetno izobražen kader
 • Zavarovana odgovornost

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI!

 

 

Želite o nas in o naših storitvah izvedeti več?

Telefonske št.: +386 (0)40 238 470+386 (0)40 286 496, +386 (0) 40 320 074

E-mail naslov: info@milos.si

Z veseljem vam bomo pomagali!

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke