Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

KONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O.

KONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O.
KontaktKONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O.
Finžgarjeva ulica 9, PE: Lendavska cesta 57A
9000 MURSKA SOBOTA
Kontakt02/535-1220
Kontakt041/922-234 (g. Tomaž)
Kontakt02/535-1222
Kontaktkonto@ekonto.si info@ekonto.si
Davčna št.:SI34805001
Direktor:TOMAŽ ŠČANČAR, MARIJA ŠČANČAR

 

 

KONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O.

Skupaj bomo našli prave odgovore na vsa vaša vprašanja.

 

 

O nas

 

KONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O. smo malo družinsko podjetje, ki se z računovodstvom ukvarja že vse od leta 1993.

V glavnem vodimo poslovne knjige za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike, društva, socialna podjetja, sindikate in zavode; imamo pa tudi izkušnje z večjimi podjetji.

Za obdelavo podatkov uporabljamo poslovno informacijski sistem Pantheon.

Trudimo se čimbolj optimizirati in približati računovodstvo našim strankam z lastnim računovodstvom v oblaku.

Poleg računovodskega dela se ukvarjamo še z davčnim in poslovnim svetovanjem.

 

 

Želite o nas izvedeti še več?

 

 

STORITVE

 

VODENJE POSLOVNIH KNJIG

 

 • uvajanje v poslovanje, v primeru uporabe Gostovanja tudi uvajanje v program z ustreznimi nastavitvami in izpisi,
 • vodenje poslovnih knjig za vse pravne osebe (d.o.o., d.n.o., d.d., zavodi, društva, …) in samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno), v skladu z zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično knjigovodstvo (stroškov in prihodkov; stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije,
 • izdelava glavne blagajne,
 • obračun obresti (realnih, revalorizacijskih, zamudnih, …),
 • izpisi odprtih postavk,
 • izpisi opominov,
 • materialno knjigovodstvo,
 • priprava kompenzacij, cesij, asignacij,
 • vodenje trgovske evidence,
 • plačilni promet.

 

SESTAVLJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH POROČIL

 

 • obračun DDV,
 • poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS,
 • izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb,
 • zkazov denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube,
 • izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
 • konsolidirani računovodski izkazi za kapitalsko povezana podjetja,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila,
 • izdelava letnega poročila in sugestije za prihodnje,
 • izdelava obrazcev za ZPIZ (M4).

 

OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV

 

 • obračun plač in prispevkov,
 • obračun regresa,
 • obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov…,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • pošiljanje podatkov dohodnine DURS‐u in priprava poročil

 

 

SVETOVANJE NA PODROČJU DAVKOV IN PRISPEVKOV

 

 • preventivni davčni pregledi,
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnina,
 • način odmere davka,
 • davek na dodano vrednost,
 • socialni prispevki in
 • drugo.

 

PRIPRAVA E-IZVRŽB

 

 • priprava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • priprava ugovorov na izvršbe.

 

FINANČNE STORITVE

 

 • iskanje in svetovanje pri plasiranju finančnih sredstev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov.

 

SVETOVANJE NA PODROČJU FINANC

 

 • posredovanje in pomoč pri iskanju in izbiri ustreznih virov financiranja,
 • finančne analize, finančno planiranje in kontrola,
 • sanacija prezadolženosti.

 

SVETOVANJE MANAGEMENTU

 

 • profesionalizacija vodenja malega podjetja,
 • uvajanje poslovno informacijskih sistemov,
 • priprava predinvesticijskih študij in investicijskih elaboratov,
 • sanacija in preobrat v poslovanju podjetja,
 • reševanje poslovnih kriz.

 

ANALIZE POSLOVANJA IN NAČRTOVANJA

IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN INVESTICIJSKIH ELABORATOV

 


 

Zakaj izbrati KONTO, MURSKA SOBOTA D.O.O.?

 

RAČUNOVODSKI SERVISI_KONTO, MURSKO SOBOTA3

 

Sodelujemo z: 

 

 • mikro, majhnimi privatnimi podjetji (s.p., d.o.o.),
 • sindikati,
 • društvi,
 • zasebnimi in javnimi zavodi,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • odvetniki,
 • kmečkimi gospodinjstvi,,
 • ...

  

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

RAČUNOVODSKI SERVISI_KONTO, MURSKA SOBOTA6

 

Telefonski št.: 02/ 535 12 20, 041/ 922 234 (g. Tomaž)

E-mail naslova: konto@ekonto.siinfo@ekonto.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke