Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

GS CONSULTATIO d.o.o.

GS CONSULTATIO d.o.o.
KontaktGS CONSULTATIO d.o.o.
Ulica Jana Husa 1a
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/542-37-01
Kontakt01/544-66-13
Kontaktinfo@consultatio.si
Kontakt http://www.consultatio.si/
Davčna št.:SI21825912
Direktor:MAJA BARIŠIČ

 

 

GS CONSULTATIO d.o.o.

Znanje, kakovost in delovne izkušnje na enem mest.

 

 

O nas

 

CONSULTATIO v Sloveniji je bila ustanovljena leta 1990 z vizijo uveljavljanja poslovno svetovalnih, računovodskih, revizijskih in drugih sorodnih storitev.

V prvih letih delovanja je bila glavna dejavnost vrednotenje podjetij, istočasno pa se je pozornost posvečala razvoju revizijskih, računovodskih in drugih poslovnih storitev ter davčnega svetovanja.

Razmere na trgu so se spreminjale, CONSULTATIO pa je, zahvaljujoč svoji organiziranosti in strukturi kadrov, zlahka odgovarjala na zahteve trga. Tako so v začetku tega stoletja vodilno vlogo prevzele revizijske storitve, davčno in poslovno svetovanje ter računovodske storitve.

V CONSULTATIO prisegamo na skupinsko delo, kar nam omogoča, da s kreativnimi sposobnostmi in znanjem sodelavcev, ponudimo našim strankam dobre, za njih optimalne rešitve in kakovostno opravljeno delo. Po potrebi vključujemo v naše skupine tudi zunanje strokovne sodelavce, ki so se, kot posamezniki, že uveljavili v slovenskem prostoru.

Naša prednost, v primerjavi s konkurenčnimi družbami, izhaja iz kratkega odzivnega časa, delo izvajajo kvalitetni in ustrezno usposobljeni sodelavci, aktivnega sodelovanja odgovornih partnerjev na projektih in njihovega neposrednega nadzora. Odgovorni partnerji so tudi v stalnih stikih z naročniki in z njimi sproti rešujejo strokovne dileme. Človeški odnosi so na prvem mestu tako znotraj družbe kot tudi v odnosih z naročniki.

 

 

Želite izvedeti več? 

 

 

Podružnice

 

Skupina CONSULTATIO je, poleg dveh izpostav v Sloveniji, s svojimi "pisarnami" prisotna tudi v Avstriji, na Češkem, na Slovaškem ter na Madžarskem, v katerih danes zaposluje več kot 200 oseb. Nahajamo se v vseh glavnih mestih omenjenih držav ter hkrati tudi v nekaterih pomembnih ekonomskih središčih.

 

 

 

Revizija

 

Revizija računovodskih izkazov: pokriva revizije računovodskih izkazov ki so predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah in so zato obvezne revizije. Sem sodi tudi revizija konsolidiranih računovodskih izkazov za skupine. V to skupino družb sodijo srednje in velike kapitalske družbe, dvojne družbe in tiste male kapitalske družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu.

Prostovoljna revizija: To je revizija podjetja in njegovih računovodskih izkazov družb za katere ne velja zakonska obveza za revizije računovodskih izkazov, ampak se za revizijo odločijo lastniki družbe ali samo vodstvo družbe s soglasjem lastnikov.

Posebne revizije: To so revizije, ki niso revizije računovodskih izkazov ampak so revizije dela podjetja, revizija projekta ali revizija določenega postopka. Revizija projekta je osredotočena le na določen projekt znotraj poslovanja družbe, revizija postopka pa se osredotoči le na določen postopek znotraj poslovnega procesa.

Revizija porabe denarnih sredstev: Te revizije so tudi povezane z revizijo projekta za katerega so sredstva pridobljena s strani države ali Evropske unije. Niso revizije računovodskih izkazov so pa revizije, ki dajo omejeno mnenje o ustreznosti porabe dodeljenih nepovratnih sredstev.

Revizija stvarnega vložka: To je primer revizije postopka, ki je predpisan v Zakonu o gospodarskih družbah v primerih, ko lastniki želijo del kapitala vložiti v obliki stvarnih vložkov in so ti vložki večji od 100.000,00 EUR.

Revizija pripojitve, delitve ali oddelitve: Tudi te revizije so predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah in sodijo med revizije postopkov.

 

 

Računovodske storitve

 

Evidentiranje poslovnih dogodkov: Na osnovi prejete dokumentacije evidentiramo poslovne dogodke v skladu s SRS in dobro poslovno prakso.

Pomožne knjige: Za vas vodimo pomožne poslovne knjige osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti.
Človeški viri: Obračunavamo plače in druge dohodke iz zaposlitve. Za vas uredimo vse postopke v zvezi z zaposlovanjem novih sodelavcev. Prav tako uredimo odjavo sodelavcev ob prekinitvi delavnega razmerja.

Davki: Na osnovi prejete dokumentacije vam v predpisanih rokih pripravimo obračune in poročila za DDV, davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) in pripravimo plačilne naloge za plačilo obveznosti. Kadar je potrebno vam pripravimo tudi Intrastat poročilo. Opravljamo tudi vlogo davčnega zastopnika in v vašem imenu vlagamo mesečna poročila v skladu z zakonom o DDV.

Poročanje: Pripravimo vam računovodske izkaze in letna poročila za namene javne objave. Pripravimo vsa poročila za Banko Slovenije. Prav tako vam pripravimo poročila za interne namene v obliki, ki je prilagojena vašim internim predpisom.

Svetovanje: Nudimo svetovanje na vseh področjih, ki jih računovodstvo in računovodsko poročanje obsega.

 

 

Poslovno in davčno svetovanje

 

Ustanavljanje novih pravnih oseb v Republiki Sloveniji: Pomagamo in svetujemo vam pri ustanavljanju družbe, vodimo postopek ustanovitve in poskrbimo za vse administrativne postopke.

Statusno preoblikovanje: Svetujemo in vodimo vse postopke pripojitev, oddelitev itd.

Registracija tujih pravnih oseb v Sloveniji: Za vas uredimo vse postopke v zvezi s pridobitvijo slovenske davčne številke za podjetja in za fizične osebe, uredimo vpis v register zavezancev za DDV.

Pravno svetovanje: Pripravimo vam lahko interne pravilnike, pogodbe o zaposlitvi, svetujemo pri sklenitvi poslovnih pogodb itd.

Skrbni pregled družbe: Za vas izvedemo skrbni pregled družbe in svetujemo pri nakupu deleža v ciljnih družbah ( prevzem, pripojitev, pripojitev dela družbe).

Svetovanje: Svetovanje in pomoč vam lahko nudimo tudi na področju davčnega optimiranja, izboljšavi sistema kontroliranja in nadziranja, ocen investicijskih projektov, obvladovanja upravljanja z zalogami ter na vseh ostalih področjih poslovanja.

 

 

Zakaj izbrati GS CONSULTATIO d.o.o.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 


 

Telefonska št.: 01/542-37-01

E-mail naslov: info@consultatio.si

 

Ne glede na dobre rezultate v preteklosti, je naš pogled usmerjen naprej. Vabimo vas, da gremo skupaj v uspešno prihodnost.

Direktorica Maja Barišič, pooblaščena revizorka

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke