Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

FINIA CONSULT d.o.o.

FINIA CONSULT d.o.o.
KontaktFINIA CONSULT d.o.o.
Železna cesta 12
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/280-22-32
Kontaktfinia@finia.si
Kontakt http://finia.si/
Davčna št.:SI17184703
Direktor:VOVK KARMEN

 

FINIA CONSULT d.o.o. 

Za posel poskrbite vi, računovodstvo in davčne zadeve uredimo mi. 

 

O podjetju

 

FINIA CONSULT je nastala na temeljih družinske tradicije računovodstva in davčnega svetovanja, z začetkom v letu 1988. Danes, ko podjetje združuje že drugo generacijo visoko izobraženih in izkušenih računovodij, se jasno kaže, da se zaupanje strank na računovodskem področju gradi in potrjuje prav skozi dolgoletno sodelovanje.

Čeprav je računovodstvo in davčno svetovanje navidez povsem racionalna dejavnost s strogo določenimi zakoni in pravili, so lahko pristopi in rešitve za vsako stranko popolnoma unikatni, prilagojeni in podvrženi trenutnim rezultatom in dolgoročnim ciljem.

Zato rada rečem, da mora imeti dober računovodje in davčni svetovalec, poleg vestnosti, natančnosti in strokovne briljance, tudi talent za branje med številkami in pretanjen posluh za poslovne interese in strategije svojih naročnikov.

V tej luči našim strankam nudimo visoko kvalitetne računovodske storitve in rešitve podprte z učinkovito rabo najsodobnejših tehnologij, sprotne analize bilanc in dnevno ažurirano davčno svetovanje.

Ker vemo, da brez zadovoljnih zaposlenih ni zadovoljnih strank, svoje poslanstvo vidimo tudi v ustvarjanju prijetnega in stabilnega delovnega okolja za zaposlene, s poudarkom na njihovi osebni rasti in nenehnem strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju.

Naše dnevno vodilo in vizija našega podjetja je biti strokoven in zanesljiv poslovni partner, kadar je treba, pa tudi zaupnik in svetovalec. Še naprej želimo razvijati vrednote, na katerih temelji delo in razvoj Finie Consult, te so motiviranost, odzivnost, prijaznost in strokovnost.


Direktorica
Karmen Vovk univ. dipl. ekon.

 

računovodski servisi_finia consult

 

Želite izvedeti več?

 

 

Računovodske storitve - kvalitetno in celovito

 

 

Računovodstvo je ena temeljnih podjetniških funkcij, ki jih je v podjetju potrebno opraviti tako za potrebe notranjega informiranja in odločanja pri poslovanju, kot za potrebe zunanjega poročanja.

V mikro in majhnih podjetjih je s stroškovnega vidika racionalneje prepustiti računovodska opravila specializirani računovodski družbi, ki s svojo strokovnostjo lahko zagotovi kvalitetne in celovite računovodske storitve.

Naše podjetje kot specializirana računovodska družba opravlja računovodske storitve, ki obsegajo sledeča področja:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga in dnevnik glavne knjige, skladno s slovenskimi računovodskimi standardi
 • vodenje pomožnih poslovnih knjig – razčlenitvene evidence kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, knjige izdanih in prejetih računov,
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV),
 • obračun stroškov dela; plač, regresov, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, obračun najemnin in drugih osebnih prejemkov,
 • organiziranje in vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava raznih statističnih poročil,
 • izdelava predpisanih poročil za AJPES in DURS in njihova elektronska oddaja,
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izdelava medletnih pregledov poslovanja,
 • izdelava zaključnih letnih poročil – izkaza poslovnega izida in bilance stanja, skladno s SRS,
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb, skladno z veljavnimi davčnimi predpisi,
 • izdelava obračuna davka od dohodka iz dejavnosti za s.p., skladno z veljavnimi davčnimi predpisi,
 • izdelava izkaza finančnih in denarnih tokov,
 • prijava v obvezni večstranski pobot na AJPES,
 • kontrola poslovanja naših strank in opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • izdelava aktov in sklepov podjetja (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu)

 

Nudimo možnost elektronskega poslovanja (VASCO).

 

RAČUNOVODSKI SERVISI_FINIA CONSLT

 

Davčno svetovanje

 

Kvalitetne računovodske storitve so danes nujno povezane davčnim svetovanjem. Zato so naloge sodobnega računovodskega servisa veliko širše kot le knjiženje poslovnih dogodkov. Poslanstvo našega računovodskega servisa FINIA Consult je ponuditi strankam celovito podporo pri njihovem poslovnem odločanju. Cilj, ki ga zasledujemo je optimiziranje davčnih obveznosti za naše stranke in naročnike. Za uresničitev tega cilja je potrebno celovito poznavanje davčnih in pravnih predpisov ob dolgoletnih izkušnjah, ki smo jih pridobili v konkretnih davčnih postopkih.

Naše strokovno delo s področja davčnega svetovanja obsega izvajanje sledečih storitev:

 • Oblikovanje davčne strategije podjetja in davčno načrtovanje,
 • preventivni davčni pregledi,
 • pogodbeno davčno svetovanje članom obrtno podjetniških zbornic,
 • redno davčno svetovanje, kot spremljevalna dejavnost računovodskim storitvam (obsega področje zakona o dohodnini , davka od dohodka pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter davčnega postopka),
 • zastopanje davčnih zavezancev v davčnih postopkih (obsega sodelovanje in komunikacijo z davčnimi inšpektorji že v fazi pregleda davčne dokumentacije pred izdajo zapisnika o davčnem pregledu, izdelavo morebitnih pripomb na zapisnik ter po potrebi izdelavo pritožbe na odločbo),
 • davčno svetovanje pri izdelavi davčnega letnega obračuna z izračunom optimalne davčne obveznosti za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ( samostojni podjetniki, odvetniki, notarji in zdravniki ),
 • svetovanje glede optimizacije davčnih olajšav,
 • svetovanje pri preoblikovanju samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo d.o.o.

 

Storitve davčnega svetovanja izvajamo z visoko stopnjo strokovnosti, pridobljene na podlagi nenehnega izobraževanja ter dolgoletnih praktičnih izkušenj ob upoštevanju aktualne slovenske in evropske davčne zakonodaje ter sodne prakse.

 

računovodski servisi_finia consult

 

Izobraževanje

 

V podjetju FINIA Consult se tako kot z računovodstvom, tudi z izvajanjem izobraževanja ukvarjamo kot nadaljevanje družinske tradicije, začete že v letu 1988.

Že dobrih dvajset let sodelujemo z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami, kjer izvajamo enodnevna kot tudi večdnevna izobraževanja in seminarje z davčnega in računovodskega področja, vodenja poslovnih knjig- po enostavnem in dvostavnem sistemu.

 

računovodski servisi_finia consult

 

ZAKAJ IZBRATI FINIA CONSULT d.o.o.?

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonska št.: 01 280 22 32

E-mail naslov: finia@finia.si

 

Pri nas je kvaliteta vedno na prvem mestu.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke