Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DOPIKA D.O.O.

DOPIKA D.O.O.
KontaktDOPIKA D.O.O.
Frankolovska ulica 27
2000 MARIBOR
Kontakt+386 5 9219 740
Kontakt+386 5 9122 301
Kontaktdopika@dopika.si
Kontakt http://www.dopika.si/
Davčna št.:SI80659217
Direktor:SONJA KERMAT

 

 

DOPIKA D.O.O.

IZKUŠNJE ŽE OD LETA 1993

 

 

O podjetju

 

Podjetje Dopika, d.o.o. je uveljavljeno podjetje s skoraj 20 letno tradicijo in izkušnjami s področja računovodstva in programiranja. Imamo dobro začrtano vizijo in poslanstvo, ki stremita k čim boljšemu nastopu na tržišu ter čim kvalitetnejšemu zadovoljevanju potreb.

Začetek podjetja sega daleč nazaj vse do leta 1989, ko je bila izoblikovana vizija dveh družabnikov o skupnem podjetju. Glede na takratne razmere sta družabnika lahko zasnovala le obrtno dejavnost, ki sta jo po spremembah v letu 1991, preoblikovala v podjetje imenovano Fisk, d.o.o.. Zaradi dobre vizije partnerjev in velikega potenciala za nadaljnji razvoj novoustanovljenega podjetja Fisk, d.o.o., se je njima je že naslednje leto pridružil nov partner, s katerim so ustanovili novo družbo z nazivom FISK-VZM d.o.o.. Glavna dejavnost družbe je bila finančno svetovanje oziroma posredovanje finančnih sredstev.

Leta 2001 je poslovanje pod okrilje prevzela ena sama oseba in s prenosom razvoja programske opreme iz podjetja FISK d.o.o. spremenila temeljno dejavnost družbe v razvoj računalniških programov za podporo poslovnih dejavnosti malih, srednjih in velikih podjetij. Leta 2005 se je podjetju pridružil zunanji partner CLIP, d.o.o., ki se ukvarja z računalniškim inženiringom v malih in srednje velikih podjetjih, s katerim sodelujemo še danes.

Podjetje je leta 2006 zaznalo novo poslovno priložnost na področju razvoja programskega okolja in postalo zastopnik podjetja Magic Software Enterprises iz Izraela, ki je eno vodilnih svetovnih ponudnikov orodij za razvoj aplikacij ter poslovnih integracij. V tem kratkem obdobju smo ponosni na uspešno sodelovanje in na uspehe, ki smo jih dosegli na tem področju.

V skladu z razvojem podjetja smo leta 2008 spremenili tudi svoj image ter ime in se na trgu sedaj predstavljamo pod imenom Dopika, d.o.o.. Dopika d.o.o. ima trenutno tri dejavnosti (programiranje, računovodstvo in zastopništvo za Magic), ki so v nenehnem razvoju, podjetje kot celota pa je odprto za nove priložnosti in partnerstva za uspešno skupno sodelovanje.

 

 

VIZIJA

 

Vizija podjetja Dopika d.o.o. je svojim uporabnikom zagotavljati visokokakovostne storitve in produkte s področja računovodstva in informatike.

Svojo pozornost bomo posvečali vsem trem dejavnostim in jih negovali ter razvijali v skladu z novimi trendi in napredkom v tehnologiji.

V podjetju si bomo še naprej prizadevali za dobro sodelovanje s strankami in jim z upoštevanjem njihovih potreb in želja zagotavljali celovitost ponudbe na vseh področjih delovanja.

 

POSLANSTVO

 

Podjetje Dopika, d.o.o. bo uresničevalo poslanstvo, ki je usmerjeno v zagotavljanje celovitih rešitev s področja informacijske tehnologije in računovodstva ter izpolnjevanje pogodbenih dolžnosti kot distributerja podjetja Magic software. S tem želimo podjetjem ponuditi storitve in produkte najvišje kakovosti in s tem prispevati k njihovi dodani vrednosti, rasti in razvoju.

Podjetje bo pri svojem poslovanju inovativno, komunikativno, profesionalno. Podjetje bo gradilo na dolgoročnih odnosih s svojimi strankami in jim nudilo podporo v smislu svetovanja in servisiranja.

Podjetje bo pri svojem poslovanju delovalo po pravilih dobre prakse in po vseh zakonskih določilih, pri tem pa bo skrbelo tudi za okoljsko noto.

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

 

Računovodstvo

 

Podjetjem zagotavljamo celovite računovodske rešitve in rešitve s področja davčnega svetovanja.

S pomočjo znanja, izkušenj in z razvojem lastnega računovodskega programa, vam nudimo kvalitetne storitve s področja računovodstva. V današnjem, informacijsko dinamičnem poslovnem okolju, se zavedamo pomembnosti hitrega prilagajanja spremembam v zakonodaji, kar se odraža tudi v nenehnem razvoju našega računovodskega programa. Več o programu si oglejte tukaj.

Zaposlene v računovodstvu odlikujejo dolgoletne izkušnje in nenehno izobraževanje. Pomembno je povdariti hiter odzivni čas zaposlenih ter njihovo prijaznost in zanesljivost.

Zavedamo se, da je pravočasnost informacij neprecenljiva, zakonodaja s področja računovodstva in davkov pa zapletena, zato se v podjetju trudimo biti čim doslednejši v spremljanju sprememb zakonodaje. To nam omogoča, da vam lahko ponujamo zanesljive, hitre in najbolj kakovostne storitve s tega področja.

 

 

Storitve

 

Z dolgoletnimi izkušnjami s področja računovodstva in z nenehnim izobraževanjem zaposlenih vam lahko ponudimo računovodske storitve po najvišji kakovosti. Našo pozornost posvečamo specifičnim potrebam vsake posamezne stranke in ji v okviru njenih potreb in želja tudi svetujemo.

 

Računovodske storitve podjetja, ki jih ponujamo tako gospodarskim družbam kot tudi javnim ustanovam zajemajo:

 • Vodenje poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi: odprtih in zapadlih postavk, opominov, ...)
 • Obračun osebnih dohodkov in vsa poročanja za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe...
 • Vodenje evidence potnih nalogov, osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pošte...
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila po želji podjetja
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisih,...)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodska analizira poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na spremembne zakonodaje
 • Priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije.

 

Ne izgubljajte časa s študiranjem davčne zakonodaje, usmerite svoj čas v glavno dejavnost in prepustite svoje davčne in računovodske posle strokovnjakom.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Celovite računovodske storitve (od A do Ž).
 • Celovite knjigovodske storitve.
 • Davčno in individualno svetovanje za vse stranke.
 • Poslovno svetovanje.
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, pripojitvi, preoblikovanju in razdelitvi podjetja.
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (lasten program).
 • Možnost elektronskega bančništva.
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja.

  

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

  

Programi

 

Tržišču ponujamo celovit programski paket za podporo računovodstva tako organizacijam v družbenem kot tudi organizacijam v javnem sektorju. V razvojnem oddelku se nenehno trudimo, da se v naših produktih rezultira praktična uporabnost, razumljivost in enostavnost sicer še tako zapletene specifike s področja računovodstva. Eden izmed ciljev razvoja programske opreme je povezljivost vseh poslovnih procesov podjetja z veliko stopnjo avtomatiziranosti in prilagodljivosti potrebam vsakega uprabnika posebej.

 

PREDNOST UPORABNIKOM

 

Uporabniki so pri nas vselej na prvem mestu. Nudimo vam popolno tehnično in strokovno svetovanje o najprimernejši sestavi programa in potrebni opremi glede na vaše potrebe. Pomagamo vam pri začetnih korakih osvajanja programa, kot tudi ob vsakem soočanju novih izzivov pri poslovanju (spremembe zakonodaje, povečane potrebe - nadgraditev programa, ...). Uporabnike našega programa vključujemo v proces samega razvoja, v obliki upoštevanja predlogov in želja.

 

 

 

Zakaj izbrati DOPIKA D.O.O.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonska št.: +386 5 9219 740

E-mail naslov: dopika@dopika.si

 

Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo pomagali.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke