Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DAMAKS d.o.o., računovodski servis

DAMAKS d.o.o., računovodski servis
KontaktDAMAKS d.o.o., računovodski servis
Ljubljanska cesta 106
1230 DOMŽALE
Kontakt01/7244-360
Kontakt041/744-563
Kontakturos@damaks.si
Kontakt www.damaks.si
Davčna št.:SI71603948
Direktor:UROŠ JERAN

 

DAMAKS d.o.o., računovodski servis

Urejeno poslovanje - zanesljiv uspeh.

 

 

O podjetju


DAMAKS d.o.o. je računovodski servis, ki je zrastel na dolgoletnih izkušnjah in uspešni tradiciji predhodnika DAS BIRO-JERAN MAKSIMILJAN S.P. , uveljavljenega zlasti med obrtniki in podjetniki na območju občine Domžale. Prav trajno zadovoljstvo strank je prispevalo k širitvi dejavnosti in krepitvi servisa. Kot gospodarska družba servis deluje od leta 2000.

V podjetju je sedaj redno zaposlenih pet usposobljenih delavcev knjigovodij in računovodij, nekaj starejših in par mlajših tako, da se uspešno prepletajo izkušnje in modrost z mladostno inovativnostjo in novimi znanji, ki jih pridobivamo z rednim izobraževanjem in usposabljanjem.

Strankam skušamo nuditi čim kompletnejše storitve in jim pomagati pri reševanju vseh vprašanj in problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Mislimo, da prav to stranke najbolj cenijo in so nam praviloma dolga leta zveste, saj čutijo, da skrbimo zanje in nam ni vseeno, če se znajdejo v krizi.

Poudariti želimo, da pri vodenju poslovnih knjig, sestavi bilanc in davčnih obračunih dosledno spoštujemo predpise in sledimo načelu, da morajo biti zaključni računi razumni in realni, da je državi pač treba dati kar ji gre, pa nič več , in se tako izogniti nepotrebnim zapletom, nadzoru in inšpekcijam.

Računovodski servis je  član združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

 

Želite izvedeti več?

 

 

 

STORITVE

 

Knjigovodstvo

 

Poslovne knjige je sicer možno voditi po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva. V našem podjetju smo mnenja , da je pravo knjigovodstvo le dvostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo je obvezno za vse gospodarske družbe in »večje« podjetnike. Priprava dokumentacije in evidentiranje poslovnih dohodkov je zahtevnejše, vendar preglednejše in bolj zanesljivo. Stranka mora voditi pomožne knjigovodske evidence. Usklajujemo seveda saldokonte s kupci in dobavitelji in stanje na finančnih karticah strank na DURS.

 

Računovodstvo

 

Na podlagi vodenja poslovnih knjig v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi se knjige enkrat letno zaključijo in izdela poslovno poročilo.

Poleg finančnega računovodstva, ki zagotavlja podatke o zunanjem poslovanju firmam, pomagamo podjetju spremljati in presojati stroške notranjega poslovanja.

Ažurno vodenje knjigovodstva pa omogoča tudi medletno računovodsko poročanje stranki o trenutnem rezultatu poslovanja in predvidevanja do konca obračunskega obdobja.

Seveda pa stranki pojasnimo pomen posameznih računovodskih postavk in letno poročilo temeljito obrazložimo.

 

 

Davčna svetovanja

 

Našim strankam svetujemo v okviru naših možnosti na vseh področjih podjetniškega poslovanja, v zahtevnih primerih pa jih usmerjamo na zunanje partnerje, specializirane za posamezna področja ali odvetniško pisarno.

Tako jih opozarjamo na osnovna pravila in ukrepe pri pridobivanju poslov, od oblikovanja pobud do sklepanja pogodb in končnih obračunov.

Pomagamo jim pri razumevanju posameznih poslovnih dogodkov in njihovem vplivu na finančni rezultat podjetja.

Odgovarjamo jim na mnoga vprašanja v zvezi z obračunavanjem DDV, pravilnim izdajanjem računov in likvidacijo prejetih faktur.

Pojasnjujemo jim sistem obdavčitve in predstavimo vse možnost za koriščenje davčnih olajšav za optimiziranje davčnih obveznosti.

Spremljamo razvoj podjetnikov in jih usmerjamo v statusne in organizacijske spremembe s ciljem doseči ugodnejši poslovni in davčni položaj.

 

 

Urejanje kadrovskih zadev

 

Stranke seznanjamo z osnovnimi pravili delovnih razmerij po zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah, s sistemom nagrajevanja, prekinjanja pogodb o zaposlitvi, določanjem dopustov in drugimi pravicami in obveznostmi delodajalca in delavcev.

Za njih izdelujemo pogodbe o zaposlitvi, jim pomagamo pri pridobivanju raznih subvencij ali koriščenju različnih olajšav in oprostitev pri plačilih prispevkov.

 

Upravljanje s terjatvami

 

Našim strankam, kot tudi zunanjim naročnikom pomagamo pri upravljanju s terjatvami.

Ker je plačilna disciplina v Sloveniji še vedno velik problem upnikom pomagamo s preverjanjem dolžnikov, pisanjem opominov kot tudi s telefonskimi pogovori z dolžniki. Na več načinov skušamo doseči poplačilo terjatev izvensodno.

Vlagamo tudi elektronske izvršbe, spremljamo potek izvršilnih postopkov vse do poplačila ali končanih postopkov prisilne poravnave in stečaja insolventnih dolžnikov.

 

 

Naši poslovni partnerji:

 

 

Zakaj izbrati DAMAKS d.o.o., računovodski servis?

 

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonski št.: 01/7244-360, 041/744-563

E-mail naslov: uros@damaks.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke