Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana

BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
KontaktBE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana
Cesta v Kleče 12
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/500-50-70
Kontaktinfo@beefes.si
Kontakt http://www.beefes.si/
Davčna št.:SI45355088
Direktor:ŠKROKOV NEVEN

 

  

BE.EF.ES., biro za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana 

Nismo reševalci, a pomagamo iz vode.

 

O nas

 

Podjetje Be.eF.eS., Biro za Finančne Storitve, d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 1996. Sprva smo izvajali samo računovodsko funkcijo za podjetja, danes pa z več kot 10 zaposlenimi pokrivamo celoten segment podjetniških funkcij. Imamo zaposlene strokovnjake s področja računovodenja, davčnega svetovanja, znamo izbrati in pridobiti ugodne finančne vire, pokrivamo pa tudi celotno kadrovsko področje.

Smo člani Zbornice računovodskih servisov pri GZS, izpolnjujemo pa tudi pogoje za vpis v Katalog računovodskih servisov. Prav tako smo podali izjavo, da svoje storitve izvajamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev. Imamo tudi zavarovano poklicno odgovornost in smo imetniki certifikata Strokovni vodja računovodskega servisa.

S svojimi izkušnjami, ažurnostjo in prijaznostjo pa skrbimo za zadovoljstvo naših naročnikov.
Naša vizija pa je postati sodoben izvajalec in ponudnik vseh podjetniških funkcij..

 

 

5 prednosti

 

VISOKO STROKOVNO USPOSOBLJEN KADER

Zavedamo se kako zelo je pomembno zagotavljanje visokih standardov, zato skrbimo, da je strokovna usposobljenost naših zaposlenih na visoki ravni. Naši zaposleni se neprestano strokovno izobražujejo na računovodskih, davčnih, kadrovskih in finančnih področjih. Imamo pridobljen certifikat Zbornice računovodskih servisov (ZRS) za Strokovnega vodjo računovodskega servisa, vsako leto obnavljamo zavarovalno polico za Zavarovanje poklicne odgovornosti in imamo pridobljeno potrdilo ZRS, da dela izvajamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.

 

KAKOVOSTNE RAČUNOVODSKE STORITVE

Ker imamo zaposlene strokovnjake s področja računovodenja, davčnega svetovanja, in kadrovskega področja, vsem strankam, z veliko mero profesionalnosti zagotavljamo oseben pristop, podporo pri poslovanju, optimalne rešitve, zanesljivost in izdelavo vseh obrazcev v predpisanih zakonskih rokih. Ker vemo, da je čas denar, nudimo tudi možnost dostave dokumentacije preko kurirske službe. Pri delu uporabljamo vse napredne tehnološke rešitve saj omogočamo tako skeniranje dokumentov kot tudi delo na naših orodjih preko client-server aplikacije.

 

POŠTENE CENE

Vedno se trudimo najti kompromis med nami in našimi strankami, da je zadovoljstvo obojestransko ter se dogovoriti za optimalno ceno opravljenih storitev. Poštena cena je osnova za nadaljnji razvoj tako naročnika kot tudi izvajalca. Naša cena ne temelji samo na knjiženju pač pa tudi podajanju pravih informacij za poslovodstvo.

 

MOŽNOST DAVČNEGA IN KADROVSKEGA SVETOVANJA

Če potrebujete odgovor na davčno ali kadrovsko vprašanje, vam hitro odgovorimo znotraj našega podjetja ali pa vključimo zunanjega svetovalca, ki je specializiran za določeno davčno oz. kadrovsko področje.

 

DENARNI TOK IN LIKVIDNOST

Želite, da vaše podjetje (p)ostane inovativno in konkurenčno?
Kako priti do finančnih virov za nove tehnologije, inovacije, nove ideje hitro in ugodno?
Kje se izgublja denar in kakšna je vaša boniteta? Ali smo zanimivi za potencialne vlagatelje, banke… Vse to in še več informacij o denarnem toku, poslovnem načrtu in likvidnosti vam zagotavljamo v našem podjetju na osnovi večletnih izkušenjah.

 

 

Kronološki pregled razvoja podjetja

 

 • 01.05.1993 prvi podpis pogodbe o izvajanju racunovodskih storitev za zunanje podjetje. Pogodba je bila podpisana pod okriljem podjetja VENDITOR d.o.o., kjer je bil Neven ŠKROKOV,  sedanji direktor podjetja Be.eF.eS. d.o.o., solastnik.
 • 01.12.1996 ustanovitev podjetja Be.eF.eS. d.o.o. Število zaposlenih 2.
 • 01.05.1997 pripojitev racunovodskega servisa Biring d.o.o. in prevzem zaposlenega.
 • 01.02.1999 pripojitev racunovodskega servisa INCOM d.o.o. in prevzem dveh zaposlenih. Skupno število zaposlenih 7.
 • 01.06.2004 združitev z racunovodskim servisom FA d.o.o. Število zaposlenih skupaj 11.
 • 01.11.2005 se je preselilo v lastne prostore. Investicija je bila vredna 270.000 eur.
 • 01.04.2008 podjetje odprlo prvo poslovno enoto in sicer v Medvodah.
 • Do 31.10.2008 je podjetje zaposlilo še 8 delavcev tako, da je trenutno število zaposlenih 19.
 • Podjetje ima honorarno zaposlena 2 kurirja.
 • 01.04.2008 podjetje odprlo prvo poslovno enoto in sicer v Medvodah.

 

Poslanstvo

 

Nuditi podjetjem podporo pri poslovanju v smislu zagotavljanja rešitev s področja podpornih funkcij podjetništva kot so:

 • računovodstvo
 • davki
 • finance
 • kadri

 

Vizija

 

Postati prepoznavna in zaupanja vredna svetovalna hiša, ki omogoča podjetniku pridobiti informacije o poslovanju na enem mestu.

 

 

 Želite izvedeti več?

 

 

 

Finance

 

Finančni inženiring pomeni, da gospodarskim subjektom izberemo ugoden finančni vir in zanj pripravimo ustrezno dokumentacijo. Ustrezen finančni vir je lahko dolgoročno bančno posojilo s subvencionirano obrestno mero, neposredne subvencije za izvedbo investicije ali ureditev zavarovalne garancije v konkretnem poslu.

Pripravimo celotno dokumentacijo kot npr. investicijski načrt pri pridobivanju sredstev EU, poslovni načrt za banke, prijavni obrazec za posamezen razpis ipd.

 • Želite, da vaše podjetje (p)ostane inovativno in konkurenčno?
 • Kako priti do finančnih virov za nove tehnologije, inovacije, nove ideje hitro in ugodno?
 • Kdo lahko to uredi namesto vas?

Be.eF.eS. d.o.o. je z zunanjimi sodelavci zato ustanovil skupino strokovno usposobljenih sodelavcev in vam nudimo celovito podporo pri izvedbi projektov – od izdelave študij, planov, načrtov, svetovanja, pomoči do analize rezultatov in merjenja učinkovitosti rezultatov projekta.

Želite izvedeti več...

 

 

Računovodstvo

 

Glavnino naših storitev predstavljajo računovodske storitve, ki jih opravljamo za približno 150 domačih in tujih pravnih oseb ter zasebnikov. V našem podjetju je pomembno, da pri vodenju poslovnih knjig vzpostavimo dolgoročen partnerski odnos med našo stranko in nami, ki temelji na zaupanju in ažurnem evidentiranju poslovnih dogodkov podjetja. Cilj nam je, da skupaj ustvarimo sodoben, informacijsko podprt, ter pregleden računovodski proces, ki bo informiral in ne bo le sam sebi namen.

 • Kako (p)ostati konkurenčen na trgu?
 • Ali je moje podjetje donosno?
 • Smo prezadolženi in imamo slabo boniteto?
 • Zakaj ima moj prijatelj, ki je tudi podjetnik, več denarja kot jaz?

 

Trudimo se, da vam na takšna in podobna vprašanja odgovorimo. Prednost dobrega računovodskega servisa je v podajanju informacij na razumljiv in uporaben način. Ravno tako je pomembna njihova pravočasnost.

 

Zaradi navedenih razlogov poleg »klasičnih« računovodskih opravil, izvajamo tudi:

 

 • analiza poslovanja samega podjetja v primerjavi s preteklimi leti ali s primerljvim podjetjem (konkurentom)
 • razlaga pomembnejših kazalcev poslovanja
 • razlike med »dobro« in »slabo« bilanco
 • priprava podatkov za zunanje analize
 • izdelava poročil za tuje lastnike po njihovi metodologiji
 • sodelovanje z revizorjem in izdelava računovodskega dela letnega poročila
 • poenostavljen izračun vrednosti podjetja za notranje uporabnike
 • organizacija računovodskega komuniciranja

 

 

Kadri

 

V skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti urejamo kadrovsko področje in sicer:

 

 • splošne akte družbe s sistemizacijo in opisi delovnih mest
 • svetovanje pri izbiri ustreznih kandidatov
 • personalne mape (PD in M2 obrazec s potrdilom o vročeni fotokopiji M2 obrazca delavcu, podpisana pogodba o zaposlitvi, potrdilo o prejemu delovne knjižice z delovno knjižico, zdravniško spričevalo, varstvo pri delu, odločbe o letnem dopustu, regresu …)
 • vodimo evidenco zaposlenih delavcev v papirni ali elektronski obliki
 • vodimo evidenco delovnega časa za zaposlence
 • pripravimo letni plan dela
 • z rešitvijo optimalnega načina za motiviranje in doseganje ciljev izboljšamo učinkovitost dela
 • najzahtevnejše kadrovske probleme se trudimo rešiti z najvišjo stopnjo strokovnosti
  Svetovali in pripravili bomo vse potrebno za
 • izplačila plač in ostalih prejemkov iz delovnega razmerja
 • izplačila po podjemnih, avtorskih in drugih pogodbah
 • poročanje državnim organom o navedenih izplačilih (Davčna uprava, Zavod za pokojninsko zavarovanje)
 • ostale storitve, povezane s kadrovskim področjem
  Svetujemo pri pripravi plačnega sistema v skladu z zakonskimi določili.
  Za vas lahko tudi vodimo prijavno/odjavno službo za zaposlene.

 

 

Davki

 

V kolikor potrebuje odgovor na davčno vprašanje, vam hitro odgovorimo znotraj našega podjetja ali pa vključimo zunanjega svetovalca, ki je specializiran za določeno davčno področje.
Skrbimo, da se ključni strokovnjaki nenehno izpopolnjujejo tako na računovodskem kot tudi na davčnem področju, saj sta funkciji neločljivo povezani.

 

Najpogostejše storitve davčnega svetovanja, ki jih želijo stranke so:

 

 • odgovor na konkreten davčni problem pri obdavčitvah pravnih ali fizičnih oseb
 • davčno načrtovanje
 • svetovanje pred davčnim dogodkom
 • obdavčitve pri prodaji deležev v kapitalu
 • pričetek in prenehanje opravljanja dejavnosti
 • davčni vpliv pri statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve)
 • preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo
 • svetovanje s področja davka na dodano vrednost
 • pridobitve identifikacijske številke za DDV v Sloveniji tujim pravnim osebam
 • priprava za vračila DDV tujim pravnim osebam
 • interni davčni pregled (tudi delni, za določeno vrsto davka)
 • zastopanje v davčnem postopku, pripombe na zapisnik, pritožba na odločbo

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi, srednjimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.-ji)
 • zasebnimi zavodi,
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj mi?

 

Be.eF.eS. je zaupanja vredna svetovalna hiša, ki podjetjem zagotavlja celovite poslovne rešitve na enem mestu.

Izvrstno poznavanje računovodskih, davčnih, finančnih ter kadrovskih področij + dvajsetletne izkušnje = prava rešitev za vsako podjetje.

 

Oglejte si še nekatere izmed naših REFERENC.

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonska številka: 01/500-50-70

E-Mail: info@beefes.si

V veselje nam bo sodelovati z vami.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke