Slovensko English Deutsch
Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

ART FORMA poslovne storitve d.o.o.

ART FORMA poslovne storitve d.o.o.
KontaktART FORMA poslovne storitve d.o.o.
Celovška cesta 160
1000 LJUBLJANA
Kontakt01/510-28-30
Kontaktart.forma@siol.net
Kontakt http://www.artforma.si/
Davčna št.:SI57096228
Direktor:MITJA FURLAN

 

ART FORMA poslovne storitve d.o.o.

Smo manjše podjetje, vendar se posvetimo vsaki stranki in imamo z vsemi pristen odnos.

O podjetju

 

ART FORMA poslovne storitve d.o.o. smo podjetje, ki si kot svoje prednosti štejemo zlasti:

 

 • delujemo že od leta 1991,
 • opravljamo storitve za vse statusne oblike pravnih in fizičnih oseb,
 • zaposlujemo strokovnjake s potrdilom o usposobljenosti (licenco) za vodenje računovodstva s strani združenja računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije,
 • sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki za posamezna področja,
 • storitve lahko opravljamo v celoti ali pa samo za določena področja – tudi na sedežu vašega podjetja,
 • ob odsotnosti vašega zaposlenega ga lahko začasno nadomestimo ali pa vam posodimo svojega strokovnjaka,
 • nudimo pomoč pri organizaciji vašega računovodstva oz. računovodske službe,
 • imamo veliko izkušenj pri vodenju računovodstva tujih podjetij.

 

Želite izvedeti več?

 

 

Računovodstvo

 

Naše podjetje ima licenco, vpisano pri Gospodarski zbornici Slovenije, svoje zaposlene nenehno izobražujemo. Nudimo vam lahko naslednje računovodske storitve:

 

 • kontiranje in knjiženje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige,
 • obračunavanje plač, regresov in drugih stroškov oz. prejemkov zaposlenih, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb,
 • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
 • sestavljanje mesečnih, periodičnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov,
 • sestavljanje poročil o plačah za Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, DURS in druge prejemnike poročil,
 • izdelavo vseh ostalih notranjih in zunanjih poročil (za Statistični urad RS, za Banko Slovenije ...),
 • seznanjanje o novostih v zakonodaji, strokovno svetovanje,
 • sodelovanje z revizijskimi in davčnimi organi,
 • pomoč pri organizaciji finančno-računovodske službe,
 • vsa druga podobna opravila glede na vaše zahteve.

 

 

Davki

 

Področju davčne zakonodaje se intenzivno posvečamo, zaposleni se stalno šolajo in usposabljajo, da strokovno pokrivajo naslednje storitve:

 

 • obračun DDV-ja in svetovanje s področja davka na dodano vrednost,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in svetovanje s področja davka od dohodkov pravnih oseb,
 • obračun davčnih odtegljajev,
 • obračun dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb, svetovanje s področja dohodnine,
 • davčno planiranje oz. načrtovanje,
 • sodelovanje z davčnimi organi,
 • na vašo željo sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki ali vas povežemo z njimi.

 

 

Delovna razmerja

 

Področje delovnih razmerij poleg naših zaposlenih pokrivajo tudi naši zunanji strokovnjaki. Nudimo naslednje storitve:

 

 • pripravo dokumentov in izvedbo postopkov v zvezi z zaposlitvijo in prenehanjem zaposlitve (pogodba o zaposlitvi, obvestilo o letnem dopustu ...),
 • vodenje vseh kadrovskih evidenc in personalnih map (prijava novo zaposlenih na ZZZS, prijava sprememb ...),
 • izdelavo ali pomoč pri izdelavi internih delovno-pravnih aktov (pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o službenih vozilih ...),
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami s področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja in socialnega varstva,
 • vodenje drugih evidenc po vaših potrebah,
 • svetovanje s področja delovnih razmerij.

 

 

Finančno in poslovno svetovanje

 

S področja financ in podjetništva vam z našimi in zunanjimi strokovnjaki nudimo svetovanje, izdelavo ali pomoč pri:

 

 • izbiri najugodnejše oblike vira financiranja,
 • izdelavi dokumentacije za pridobitev posojil,
 • izdelavi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov,
 • izdelavi investicijskih projektov,
 • analizi poslovanja, donosnosti finančnih naložb, stroškov in prihodkov ... in podajanju predlogov za izboljšanje,
 • sodelovanju s poslovnimi bankami in investitorji,
 • svetujemo in pomagamo pri organizaciji vaše finančno-računovodske službe,
 • opravljamo druga opravila po vaši želji.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.
 • Možnost elektronskega poslovanja (OpPIS - OPAL).
 • Možnost elektronskega bančništva (plačevanje in izdajanje računov preko vseh bančnih programov).
 • Ostale visoko kvalitetne storitve s področja računovodstva, knjigovodstva ter davčnega svetovanja. 

 

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

 

Sodelujemo predvsem z:

 

 • mikro, majhnimi privat podjetji (s.p.-ji , d.o.o.-ji),
 • društvi,
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • ...

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

Telefonska št.: 01/510-28-30

E-mail naslov: art.forma@siol.net

 

Tudi če ste majhni, ste za nas VELIKI.

Če ste veliki, smo skupaj še VEČJI.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke