Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

Računovodski servis ANIS BIRO, d.o.o.

Računovodski servis ANIS BIRO, d.o.o.
KontaktRačunovodski servis ANIS BIRO, d.o.o.
KOLODVORSKA CESTA 1
6000 KOPER
Kontakt +386 (0) 5 66 38 880
Kontakt+386 (0) 41 687-143
Kontakt05/663 88 86
Kontaktracunovodja@anisgroup.si
Kontakt http://anisbiro.si/
Davčna št.:SI52177319
Direktor:Jasmina Černilogar Mihajlovič

Vi se ukvarjajte z vašim poslom, z vašim računovodstvom se bomo mi! Računovodski servis ANIS BIRO, d.o.o. - prepustite vaše računovodstvo strokovnjakom, na katere se lahko zanesete. Preverite!

 

računovodski servisi

 

O nas


Podjetje Anis biro je ustanovljeno leta 1992 z jasno vizijo, pomagati majhnim podjetjem pri vodenju poslovnih knjig ter razumevanju davčne zakonodaje.

V skoraj 20 letnih poslovnih izkušnjah smo se naučili prisluhniti tudi najmanjšim podjetnikom, ki vsakodnevno potrebujejo našo podporo in znanje , pridobljeno tekom let v poslovnem sodelovanju z različnimi ustanovami, svetovalci in podjetniki vseh branž.

Naše vodilo je poenostavitev poslovnega sveta tudi tistim, ki nimajo veliko poslovnih izkušenj oz. tistim, ki se šele podajajo v podjetniške vode in so na začetku svoje podjetniške poti.

Pomagali vam bomo pri odprtju podjetja, vzpostavitvi poslovanja ter vodenju vseh evidenc.

Za vas opravljamo vse računovodske storitve in še več, pomagamo vam pri razumevanju zakonodaje in implementaciji le te v poslovanje.

Beležimo za vas vse poslovne dogodke in vas usmerjamo pri poslovanju.

Izberemo vam kader, vam pomagamo pri zaposlitvi delavcev in morebitnem pridobivanju delovnih dovoljenj.

Vam svetujemo pri optimizaciji poslovanja in premagovanju finančnih ovir. Urejamo dokumentacijo za pridobivanje posojil.

Zastopamo vas pred davčnimi in drugimi organi v različnih postopkih, davčnih, carinskih, upravnih…

Skratka, tu smo za vas.

 

računovodski servisi

 

Računovodske storitve


Naše podjetje opravlja za srednje ter večinoma manjše naročnike celovit računovodski servis.

Storitve servisa zajemajo

 

 •     vodenje glavne knjige, vodenje glavne knjige po stroškovnih mestih (za posamezen projekt)
 •     vodenje analitičnih evidenc saldakontov (odprte postavke kupcev in dobaviteljev ter odprte postavke do drugih)
 •     vodenje plačilnega prometa
 •     obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 •     vzpostavitev registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 •     obračun davka na dodano vrednost
 •     vodenje davčnih evidenc
 •     izdelava medletnih bilanc
 •     izdelava zaključnega računa
 •     obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 •     obračun socialnih prispevkov za zasebnika
 •     vodenje evidence materialnega knjigovodstva
 •     izdelava raznih poročil in statistik za različne institucije (npr. Banka Slovenije)
 •     obračun obresti
 •     priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 •     priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev (subvencij)


Knjigovodska opravila

Nezavezanci za DDV


Kot manj zahtevno knjiženje obravnavamo knjiženje za naročnike, ki niso zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest; običajno gre za storitveno dejavnost.

Sem spada predvsem:

 • vnos prejetih računov in plačil,
 • nos izdanih računov in plačil,
 • Vnos drugih knjigovodskih listin, kamor spadajo predvsem potni nalogi,
 • obračun obresti in
 • druge knjigovodske listine.

 

Zavezanci za DDV


Kot zahtevno knjiženje je predvideno knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest. Sem spada tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV. Vključuje knjiženje dokumenta in knjiženje plačila bančnega izpiska, Sem spada predvsem:

 • ročni vnos prejetih računov –ročni vnos izdanih računov,
 • vknjižba v glavno knjigo (vrstica) – ročna: sem spada ročno knjiženje bančnih izpiskov
 • elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil.


Zelo zahtevno knjiženje je knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in imajo vzpostavljena stroškovna mesta ali uvedeno projektno vodenje. Vključuje tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV

Obračunavanje DDV ter vsa povezana opravila

 

 • prijava/odjava zavezanca v register DDV
 • obračun DDV
 • priprava rekapitulacijskega poročila
 • ostala opravila povezana z DDV (popravki obračunov DDV, popravki odbitka DDV, samoprijava…)


Register OS

 

 • vnos osnovnega sredstva v register na podlagi zapisnika; dograditev obstoječega osnovnega sredstva se šteje kot samostojen vnos,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun DDV pri odtujitvi OS,
 • izpisi za potrebe inventurnih komisij.

 

Plačilni promet

 

 • priprava plačilnih nalogov in izvajanje plačilnega prometa.

 

Ostala knjigovodska opravila

 

 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (iop,opomini..),
 • obračun obresti,
 • amortizacijski načrti pri posojilih,
 • fakturiranje.

 

Administrativna opravila


Med ostala administrativna opravila spadajo opravila, ki ne štejejo med tipična knjigovodska opravila in se lahko pojavljajo bodisi po posebnem naročilu naročnika, bodisi kot posledica delovanja in upoštevanja pogodbenih določil.

Sem spada predvsem:

 

 • urejanje dokumentacije,
 • sestavljanje dopisov,
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
 • opominjanje neplačnikov

 


računovodski servisi

 

 

Davčno svetovanje


Davčno svetovanje se pojavlja na vseh nivojih in področjih podjetja. Je nujno, ne glede na to, ali se računovodstvo v celoti ali deloma vrši pri izvajalcu. Poslovanje ima davčne posledice tako za podjetje kot tudi za fizične osebe, povezane z njim. Naša naloga je, zastopati interes lastnikov ter ob upoštevanju davčnih posledic za vse udeležence najti najprimernejšo rešitev.

Naročnike zastopamo tudi pred davčnimi organi v primeru inšpekcijskih pregledov in jim pomagamo tekom postopka inšpiciranja ter v vseh nadaljnjih postopkih. Davčno svetovanje kot pomembna sestavina našega dela je vedno prisotno, obseg pa je sorazmeren s potrebami naših naročnikov.


Preventivni davčni pregledi

Včasih niste prepričani ali so vaše poslovne knjige v celoti vodene v skladu s predpisi. S pomočjo preventivnega pregleda lahko v relativno hitrem času ugotovimo pomanjkljivosti in posredujemo napotke za njihovo odpravo. V okviru pregleda lahko najdemo tudi možnosti za izboljšanje poslovanja.


računovodski servisi


Mednarodni posli


Celovite računovodske storitve ter storitve poslovno finančnega svetovanja nudimo tudi tujim podjetjem in posameznikom, ki se zaposlujejo in ustanavljajo podjetja v Sloveniji. Svetujemo jim pri pridobitvi vseh potrebnih listin za registracijo podjetja, spremljamo jih pri postopku registracije, odprtju poslovnega računa pri banki ter v drugih postopkih, ki so potrebni za zagon in poslovanje podjetja.

Poslovanje s tujino od računovodskega servisa zahteva poznavanje davčne zakonodaje, mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ter mednarodnih računovodskih standardov.

Za nas to ni neznanka, saj že vrsto let poslovno sodelujemo s tujimi računovodskimi servisi iz Italije in Nemčije.

 


računovodski servisi


Podjetniško in poslovno svetovanje


Naša ponudba na področju svetovanja in dodatnih računovodskih storitev zajema tudi finančno in poslovno svetovanje.

To zajema širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom:

 

 •     pridobivanje povratnih in nepovratnih sredstev
 •     priprava dokumentacije za pridobivanje bančnih kreditov in garancij
 •     izdelava poslovnih načrtov
 •     priprava pogodb o zaposlitvi in pogodb o medsebojnem sodelovanju
 •     pravna pomoč
 •     prodaja in nakup podjetij
 •     izterjava dolžnikov
 •     svetovanje in optimizacija podjetja

 

računovodski servisi

Ustanavljanje podjetij


Odpirate ali želite spremeniti pravno obliko podjetja? Se podajate v podjetniške vode in ne veste kje in kako začeti? Imate tisoč in eno vprašanje povezano s postopki, davki, pogodbami o zaposlitvi ali o kakršnem koli sodelovanju, stroških in vseh korakih potrebnih za brezskrbno ustanovitev ali preoblikovanje podjetja?


Ne zapravljajte nepotrebnega časa in energije, podali vam bomo vse potrebne informacije in za vas opravili večino postopkov. Z vašim pooblastilom lahko tudi fizično uredimo odprtje na pristojnih ustanovah ter vam olajšamo čakalne vrste in nepotrebno zapravljanje vašega dragocenega časa.


Kadri

 • Želite zaposliti delavca in ga prijaviti v skladu z delovno zakonodajo, pa ne veste kako?

 • Za vas izberemo primeren kader in vam uredimo vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev.

 • Bi radi zaposlili tujca?


Hitro in učinkovito uredimo vse potrebno za pridobitev delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo tujcev.

 

računovodski servisi

Izobraževanje


Zaradi poznavanje zakonodaje, standardov,  načinov delovanja in poslovanja različnih vrst in oblik podjetij  ter njihovih potreb, smo se odločili organizirali tematska izobraževanja na poljubno izbrano tematiko s področja računovodstva, knjigovodstva, administracije in davkov (skladno s posamičnimi potrebami).

Izobraževanja izvajamo za vse, ki bi želeli pridobiti dodatne veščine in znanja iz omenjenih področij. Nudimo tudi možnost izobraževanja zaposlenih na sedežu vašega podjetja. Če vas zanima karkoli v zvezi z davčno zakonodajo in administriranjem v okviru le te, ali v okviru bilo katerih ostalih finančnih, računovodskih ali knjigovodskih postopkov, se obrnite na nas. Z veseljem vam bomo predali vso potrebno znanje in vas usposobili tudi za bolj zahtevna dela z izbranega področja.

 

računovodski servisi


7 x Zakaj Računovodski servis ANIS BIRO, d.o.o.?

 

 1. Strokovnost

 2. Zanesljivost

 3. 100% individualna obravnava

 4. Fleksibilnost

 5. Celovite rešitve na enem mestu (od A do Ž)

 6. Dostopnost

 7. Profesionalen odnos

 

http://3.bp.blogspot.com/_ZTnGNlVsdM8/TIzwOW7jGOI/AAAAAAAAAag/o7oH-ziLiyU/s1600/goodeconomy_01.jpg

 

Stopite v stik z nami!

 

računovodski servisi

 

Če želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti, nas kontaktirajte ali oddajte povpraševanje. Z veseljem vam bomo pomagali!

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke