Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Are you looking for a reliable accounting company?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Fill in the inquiry form and wait for the offers!
Send
inquiry

Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo https://www.racunovodski-servisi.org upravlja podjetje DEMAR, poslovne storitve, d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR, poslovne storitve, d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.

Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje morebitnih prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Način sodelovanja

Oglaševalec z naročnikom najprej sklene telefonski dogovor, kjer so dogovorjene vse podrobnosti za objavo (podatki podjetja, dejavnost…) kot tudi cena in roki plačila.

Nato našim strankam, skladno z telefonski dogovorom preko elektronskega naslova, katerega nam je stranka zaupala pošljemo povzetek dogovora, ki velja kot dokaz o sklenitvi dogovora ter kjer točno napišemo pogoje in način sodelovanja:

Naročnik s strani podjetja oglaševalca (DEMAR, poslovne storitve, d.o.o.) po pošti prejme dogovorjeno fakturo z dogovorjenimi roki plačila ter dopis, kjer je ponovno točno navedeno za kakšno dobo sodelovanja je bil sklenjen dogovor. V kolikor naročnik izrazi željo po drugačni obliki pogodbe o sklenitvi sodelovanja, se pogodba prilagodi na željo stranke. Stranka dogovorjeno pogodbo prejme po elektronski pošti, po navadni pošti, lahko pa jo tudi sama prevzame na sedežu podjetja stranke.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika ( www.racunovodski-servisi.org ) in ne na posredovana/prejeta povpraševanja, še manj pa na njihovo realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika, vendar mu le ta ne jamči glede količine in primernosti prejetih povpraševanj.

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 15 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 15 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Način plačila:
Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun oglaševalca (TRR: IBAN SI56 1010 0005 3893 971; BANKA KOPER d.d.)

Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje).

V kolikor naročnik ne plača v dogovorjenem roku svojih obveznosti ga oglaševalec na to opomni s prvim opominom, ki ga pošljemo po pošti (pozovemo naročnika naj zapadlo obveznost poravna do določenega datuma). V kolikor tudi po prvem opominu, ne prejmemo nakazila za opravljeno storitev, naročnika še 1x pozovemo k plačilu, da odprto fakturo poravna do določenega datuma. Opomine zaradi sledljivosti pošiljamo po navadni in elektronski pošti. V skrajnih primerih, ko se naročnik ne odzove na noben opomin in ne kaže interesa po plačilu terjatev, lahko zadeve rešujemo tudi preko postopka izvršbe.

Pritožbe in spori

Oglaševalec se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.

Pripombe in pritožbe sprejema administrativni oddelek, obravnava pa jih pravna služba. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Consent to the processing of personal data

By submitting or completing the required personal and other data I declare that I am informed and I give my consent and I expressly permit and authorize the company Demar d.o.o. (hereinafter: the company) to collect and process my personal data and other data that I have entered in the input form (hereinafter: data) for the purposes of direct marketing of services and products of the company (for example, information about their newest services and products, inquiries, preparation of offer or response and establishing of contact and/or communication, whereby the company can use various communication channels - telephone, ordinary mail, e-mail). The company shall collect and process the obtained personal data in accordance with the provisions of the GDPR and the applicable legislation on the protection of personal data.

I am informed that I can unsubscribe at any time from receiving of any commercial e-mails intended for direct marketing of services (hereinafter: commercial e-mails) by submitting a written statement to the company e-mail address info@demar.si or to the address Gmajna 10, 1236 Trzin. I am informed that, after receiving my statement, the company will stop using my personal data for the purpose of direct marketing. I am informed that when I unsubscribe from the commercial e-mails I also automatically unsubscribe from receiving of all notifications to which I might be logged in. I am informed that with my unsubscribe from commercial e-mails the company stops using my personal data for the purpose of direct marketing and I can require from the company at any time in writing to permanently or temporarily stop using my personal data for the purpose of direct marketing.

I declare that I am informed and I agree that my personal data are managed and processed or used by the company Demar d.o.o. in its database of personal data for the purposes of direct marketing. I declare that I am informed about the fact that I submit my personal data on a voluntary basis and without any consequences if I refuse.

The data controller ensures that all individuals whose data are processed have all rights in accordance with the GDPR (General Data Protection Regulation) and the applicable legislation in the field of personal data protection. You can send your request regarding your personal data processed by us to our e-mail address info@demar.si or to address Demar d.o.o. for the purposes as follows:

We will fulfil your request as soon as possible, but not later than within 1 month at the latest.

With regard to our processing of personal data relating to you, you have the right to put in a complaint at the Information Commissioner.

Do you wish to present your accounting company?

Send